รับสอนบัญชี

          เป็นโอกาสดีแก่ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจอยากหาความรู้ด้านบัญชีและภาษีเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการวางแผนภาษีให้ถูกต้องตามที่สรรพากรกำหนด ลดความกังวลเกี่ยวกับบัญชีและภาษี ทางบริษัทฯ จึงได้เสนอบริการรับสอนบัญชี โดยนำประสบการณ์ความรู้ทางด้านบัญชีกว่า 8 ปี มาถ่ายทอดในรูปแบบง่ายๆ ให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายขึ้น แม้จะไม่เคยได้เรียนบัญชีมาก่อน

          การรับสอนบัญชี เราจะใช้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงจากกรมสรรพากร ผู้สอบบัญชี มาถ่ายทอดความรู้ เอกสารที่สอนผ่านการตรวจสอบและสอบทาน มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรที่อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้เรียนจะได้รับข้อมูลภาษีและบัญชีที่อัพเดทอยู่ตลอดเวลา

          สำหรับการรับสอนบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ ทางบริษัทกล้าพูดได้ว่าเป็นสถาบันสอนบัญชีและภาษีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเฉพาะหลักสูตร “สอนบัญชีสำหรับผู้ประกอบการใหม่” มีผู้สมัครและเรียนแล้วกว่า 100 ท่าน


ทำไมจึงเลือกเรียนกับเรา

1. คุณสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัวกับเราได้ ทำให้สามารถเลือกเวลาเรียนที่เหมาะสมได้

2. คุณสามารถออกแบบเรื่องที่จะเรียนได้ ไม่รู้เรื่องไหน เรายินดีสอนเฉพาะเรื่องนั้น ผู้เรียนเป็นผู้ออกแบบเนื้อหา  

3. อัตราค่าสอนบัญชี เมื่อเทียบกับคุณภาพแล้วมีความเหมาะสมหลักสูตร: สอนบัญชีสำหรับผู้ประกอบการใหม่

สำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเปิดกิจการหรือทายาทธุรกิจ ซึ่งต้องการทำความเข้าใจในเรื่องภาษี และบัญชีในภาพรวม เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์บริษัท วางแผนภาษี และจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามที่สรรพากรต้องการ ลดภาระการทำงานที่ไม่จำเป็น

หลักสูตร: สอนพิเศษบัญชีเพื่อทำเกรด สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเรียนพิเศษบัญชี เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาของวิชา เน้นสอนให้ทำความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ โดยวิชาที่สอนมีดั้งนี้
  •  บัญชีขั้นต้น
  •  บัญชีขั้นกลาง 1 และ 2
  •  บัญชีภาษีอากร
  •  การบัญชีเพื่อการจัดการ

หลักสูตร: สอนการทำบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สำหรับนักบัญชีที่ต้องการเรียนรู้การทำบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเราสามารถสอนการทำบัญชีด้วยโปรแกรมยอดนิยมได้แก่ Express, CD-Organize, Auto-Flight, MY G/L


บรรยากาศในห้องเรียน


© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.