กลยุทธ์และการวางแผนภาษีเกี่ยวกับธุรกิจบริการสื่อและสิ่งพิมพ์


กลยุทธ์และการวางแผนภาษีเกี่ยวกับธุรกิจบริการสื่อและสิ่งพิมพ์


                  สื่อและสิ่งพิมพ์ (Media) เป็นธุรกิจที่มีลักษณะพิเศษ หรือมีรายได้หลักจากค่าโฆษณา ส่วนตัวสินค่าหลักเอง(เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รายการทีวี) กลับมิได้ก่อรายได้จากการขายให้กับธุรกิจมากมายเท่าใด เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากค่าโฆษณา

                  สำหรับแนวโน้มในบ้านเราขณะนี้ หลายบริษัทได้มีการออกสื่อ สิ่งพิมพ์ฟรี เหมือนในต่างประเทศบ้างแล้ว ต่การที่สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหลายจะติดตลาดเป็นที่นิยม มิใช่อยู่ที่ราคาสูงหรือต่ำ แต่อยู่ที่เนื้อหา มีสาระดึงดูด ตรงกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่

โดยทฤษฏีของสื่อสารมวลชนที่ดี ต้องประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1.ให้ข้อมูลข่าวสาร 2.ให้ความรู้และประเทืองปัญญาแก่ผู้อ่าน 3.ให้ความบันเทิงจึงจะประสบความสำเร็จ

 

 

 

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.