การคำนวนหาต้นทุนขาย


การคำนวนหาต้นทุนขาย

               หลายคนอาจจะสับสน และงงว่า บริษัทของเราในปีปัจจุบันมีต้นทุนขายเท่าไหร่ วันนี้ผมจะมาสอนสูตรในการคำนวนหาต้นทุนขายของบริษัทดังนี้

ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อระหว่างงวด – สินค้าคงเหลือปลายงวด

ตัวอย่างเช่น บริษัท ก มีสินค้าคงเหลือต้นงวด 10 บาท ซื้อเพิ่มในระหว่างปี 15 บาท ปลายงวดเหลือสินค้าคงเหลือ 5 บาท

ต้นทุนขาย = 20 บาท (10 + 15 – 5)

หวังว่าทุกคนคงจะได้รับความรู้ในการคำนวนหาต้นทุนขายไปประยุกต์กับกิจการนะครับ

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.