การยื่นภาษีผ่านระบบinternet


การยื่นภาษีผ่านระบบinternet


ปัจจุบันนี้ทางสรรพากรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ทได้ และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยื่นภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ท ทางสรรพากรจึงออกเป็นโปรโมชั่นให้เพิ่มระยะเวลาการยื่นแบบในแต่ละชนิดออกไป 8 วัน เช่น ปกติภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องยื่นแบบภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ถ้าเลือกยื่นแบบผ่านระบบอินเทอร์เน็ท ก็จะขยายเป็นวันที่ 23 ของทุกเดือน


ขั้นตอนในการขอยื่นภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ทมีดังนี้

1. เข้าเว็ปไซต์สรรพากร http://rdserver.rd.go.th/publish/index.php


2. เลือกเมนูบริการสมาชิก


3. เลือกสมัครสมาชิกแบบ "ยื่นแบบอื่นๆ"


4. กรอกข้อมูลบริษัทลงในแบบ ภ.อ. 01

หมายเหตุ: 1. ตรงชื่อผู้เสียภาษีให้ใส่เฉพาะชื่อเท่านั้นเช่น บริษัท เคเคเอ็น การบัญชี จำกัด  ให้ใส่แค่ เคเคเอ็น การบัญชี

2. สำหรับสาขาที่ขอ ถ้ามีเฉพาะสำนักงานใหญ่ให้ใส่เลข 00000 5. เลือกวิธีการจ่ายชำระเงิน (ขั้นตอนนี้จะเลือกอะไรก็ได้ครับ) จากนั้นกดยืนยังลงทะเบียน6. Print แบบ ภ.อ. 01 และข้อตกลง

     ให้กรรมการเซ็นชื่อ พร้อมแนบหนังสือรับรองที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นำไปยื่นที่กรมสรรพากรใกล้บ้าน กรณีกรรมการไม่ได้ไปให้มอบอำนาจด้วยหนังสือมอบอำนาจกรมสรรพากร © Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.