ของแถมไม่เสียVAT


ของแถมไม่เสียVAT


         เจ้าของกิจการอาจจะมีข้อสงสัยว่า กรณีขายสินค้าให้กับลูกค้าถ้าเกิดกิจการให้ของแถมลูกค้า ของแถมดังกล่าวกิจการจะต้องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
 
วันนี้เราจะมาแจ้งเทคนิคที่ทำให้ของแถมไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
  1. ให้แถมสินค้าที่ได้รับยกเว้นเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรฐาน 81(1) เช่น ข้าวสาร,ไข่ไก่, เนื้อสัตว์ เป็นต้น(สังเกตุจะพบว่าเป็นสินค้าพวกเกษตร)
  2. ให้แถมสินค้าพร้อมการขายหรือบริการ โดยมีเงื่อนไขว่าสินค้าที่แถมจะต้องมีมูลค่าไม่เกินสินค้าที่ขาย โดยของที่แถมอาจจะเป็นคนละชนิดกับสินค้าที่ขายก็ได้
ปล. สำหรับวิธีที่ 2 ทางสรรพากร แนะนำให้ ตอนที่กิจการออกใบกำกับภาษีขาย ให้ระบุชื่อของแถมลงไปในใบกำกับภาษีด้วย เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าของแถมนั้นได้แถมพร้อมกับการขาย
© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.