ชนิดของโฉนดที่ดิน


ชนิดของโฉนดที่ดิน


มาทำความรู้จักสีของ “ครุฑ”  บนหัวโฉนด แต่ละประเภทกันเถอะ
โฉนดครุฑแดง ครุฑเขียว ครุฑดำ คืออะไร

ครุฑแดง ครุฑเขียว ครุฑดำ เป็นชื่อเรียกง่าย ๆ บ้าน ๆ ของลักษณะเอกสารที่ดินได้ยินบ่อย ๆ แต่สับสนทุกที คราวนี้แหละเรามาทำความรู้จักกันดีกว่า ว่าสีครุฑแต่ละสีมีความหมายว่ายังไง

“ครุฑแดง”             คือ โฉนดที่ดิน (น.ส.4)  ซึ่งเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนที่สุดขายได้ โอนได้ถูกต้องตาม ก็อย่างที่ ๆ เราส่วนใหญ่มีครอบครองกันก็เป็นอันนี้แหละ ที่ในเมืองเกือบทั้งหมดก็จะเป็น "ครุฑแดง"
แล้วเคยได้ยิน "โฉนดหลังแดง" ไหม เหมือนหรือต่างจาก "ครุฑแดง" รึเปล่า คำตอบคือ "โฉนดหลังแดง" ก็คือเอกสาร น.ส.4  แต่...จะมีการระบุด้านหลังโฉนดว่า ห้ามโอน!! ภายในระยะเวลา 5-10 ปี 
น.ส. 4 มีทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่

1.  โฉนดที่ดินแบบ น.ส. 4

2.  โฉนดที่ดินแบบ น.ส. 4

3.  โฉนดที่ดินแบบ น.ส. 4

4.   โฉนดที่ดินแบบ น.ส. 4

5.  ฉนดที่ดินแบบ น.ส. 4

ทั้ง 5 แบบนี้ เป็นโฉนดที่ไม่มีการออกแล้ว แต่ถ้าหาเรามีโฉนดแบบนี้อยู่ยังสามารถใช้ได้ปกติ

6. โฉนดที่ดินแบบ น.ส. 4 จ  เป็นโฉนดประเภทเดียวที่ทางราชการยังออกให้ในปัจจุบัน

“ครุฑเขียว”           คือ  หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 ก.  ซึ่งออกในท้องทีที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศเท่านั้น

“ครุฑดำ”               คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข. จำง่าย ๆ ละกันว่า สองอันนี้ ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศนั่นเอง

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.