เกณฑ์คงค้าง กับ เกณฑ์เงินสด


เกณฑ์คงค้าง กับ เกณฑ์เงินสด

         หลายคงอาจจะสับสน และสงสัยว่าบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง กับเกณฑ์เงินสด นั้นแตกต่างกันอย่างไร ทางผมจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้

เกณฑ์เงินสด

         เราจะบันทึกบัญชีตามเงินสดที่ได้รับมา หรือจ่ายออกไป เช่น เราจ่ายค่าเช่าบ้านปีละ 12,000 บาท ทันทีที่เราจ่ายเงินไปเราก็จะบันทึเป็นค่าเช่า 12,000 บาททันที โดยไม่ต้องสนใจว่า ค่าเช่าที่จ่ายไปนั้นสำหรับการเช่า 1 ปี ซึ่งบัญชีตามเกณฑ์เงินสดนั้น ราชการของไทยจะใช้เป็นเกณฑ์ในการบันทึกบัญชี

เกณฑ์คงค้าง

         เราจะเรียกอีกชื่อว่าเกณฑ์สิทธิ์ คือเราจะมองตามสิทธิ์ และหน้าที่ของเรามากกว่าเงินสดที่จ่ายออกไปเช่น ค่าเช่าบ้านปีละ 12,000 บาท ทันที่เราจ่ายเงินออกไป เราจะต้องทยอยรับรู้ค่าเช่าทีละเดือน เช่นเดือนแรก เราจะบันทึกเป็ฯค่าเช่า 1,000 บาท และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า 11,000 บาท ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีกำหนดให้ทุกบริษัทต้องบันทึกบัญชีด้วยเกณฑ์คงค้าง

จากตัวอย่างที่ยกมาคงทำให้หลายคนเห็นความแตกต่างของเกณฑ์คงค้าง กับ เกณฑ์เงินสดกันแล้ว

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.