ผู้ประกอบการ

บทความล่าสุด

ผู้ประกอบการ

ขายของใน Shopee Lazada ยื่นรายได้ไม่ครบระวังภาษีย้อนหลัง

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการติดต่อเข้ามาว่าได้รับจดหมายเรียกตรวจสอบภาษีย้อนหลังของปี 61 และ 62 ซึ่งผู้ประกอบการได้เข้าไปพบเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว สาเหตุมาจากรายได้ที่ยื่นภาษีในระบบกรมสรรพากร น้อยกว่าข้อมูลรายได้ที่ทาง Shopee Lazada ส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากร จริงๆ เรื่องนี้แอดมินเคยโพสเตือนตั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีก่อนแล้วว่าทาง Platform ขายของออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และความน่ากลัวของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์คือทุกครั้งที่ส่งใบกำกับภาษีให้กับร้านค้า จะส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกรมสรรพากรด้วย ดังนั้น กรมสรรพากรจะมีข้อมูลว่าร้านค้าแต่ละร้านค้าเสียค่าคอมฯ ค่าธรรมเนียมให้ Platform ทั้งหมดกี่บาทต่อปี ถ้ากรมสรรพากรอยากรู้ว่าแต่ละร้านมีรายได้กี่บาทก็แค่คำนวณกลับเป็นรายได้ก็เท่านั้น เชื่อว่าจากนี้อีก 2-3 เดือนน่าจะมีผู้ประกอบการได้รับจดหมายกันเยอะขึ้นเรื่อยๆ ใครที่หนีภาษีอยู่ อย่าคิดว่าตัวเองจะรอดนะครับ เจ้าหน้าที่แค่ทำงานช้าเฉยๆๆ (ตอนนี้ปี 66 เพิ่งเรียกตรวจปี 61, 62 ถ้าใครโดนนี่เบี้ยปรับเงินเพิ่มล้มละลายกันเลยทีเดียว) ใครที่หนีภาษีอยู่แอดมินแนะนำว่าควรรีบวางแผนเสียภาษีให้ถูกต้องจะดีที่สุดครับ 😀

by KKN การบัญชี

ผู้ประกอบการ

ถ้าอยากให้สำนักงานบัญชีรัก จะต้องเตรียมเอกสารแบบไหน

ปัญหาที่ทำให้สำนักงานบัญชีบันทึกบัญชีไม่ได้คุณภาพ “ผู้ประกอบการส่งแต่บิลซื้อและบิลขายให้สำนักงานบัญชี” 1.เมื่อคุณส่งแต่บิลซื้อและบิลขาย สำนักงานไม่มีทางรู้เลยว่ารายงานการจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการนั้นจ่ายด้วยช่องทางไหน (เงินสด, ธนาคารอะไร) แล้วเค้าจะบันทึกบัญชีถูกได้อย่างไร สำนักงานบัญชีส่วนใหญ่ก็ทำเป็นขายเงินสด กับซื้อเงินสด ซึ่งมันถูกต้องตามความเป็นจริง2.ไม่รู้ว่ารายการจ่ายเงินคือค่าอะไร (บางครั้งเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ศัพท์เฉพาะ)3.สำนักงานบัญชีไม่รู้ว่าเอกสารที่ได้รับมาครบถ้วนหรือไม่ วิธีการเตรียมเอกสารที่ดีสำหรับส่งสำนักงานบัญชี1.จัดทำเอกสารใบประหน้าสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง * ถ้าเอกสารใบเสร็จรับเงินของกิจการมีเขียนวิธีการรับชำระเงินอยู่แล้ว การจัดทำใบสำคัญรับก็ไม่ได้มีความจำเป็น 2.สรุปจำนวนเอกสารที่ส่งไม่จำเป็นต้องทำเป็นแบบฟอร์ม แค่ทำสรุปจำนวนแต่ละประเภทเอกสารก็ได้ครับ เมื่อป้องกันเอกสารตกหล่น เช่น เดือนพฤศจิกายน– เอกสารใบสำคัญจ่าย   20 รายการ– เอกสารใบแจ้งหนี้  15 รายการ– เอกสารใบเสร็จรับเงิน  12 รายการ 3.Bank statement ควรจะส่งสำนักงานบัญชีทุกเดือน หรือย่างน้อย 3 เดือนครั้ง 4.สัญญาเงินกู้ สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ แบงค์การันตี สำเนาให้บัญชีเก็บไว้ด้วย 5.ทุกสิ้นปีมีรายกาต้องทำดังนี้ -หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร -รายงานสินค้าคงเหลือ -ลูกหนี้ และ เจ้าหนี้คงเหลือ (ถ้าทำได้จะดีมาก จะได้เปรียบเทียบกับที่บัญชีบันทึก)

by KKN การบัญชี

ผู้ประกอบการ

มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่

คุณสมบัตินิติบุคคลที่สามารถยื่นคำร้องขออนุมัติได้ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีทุนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามกฎหมาย BOI ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายและผ่านการรับรองโดย สวทช. มีรายได้จากอุตสาหกรรมเป้าหมายมากกว่า 80% ของรายได้ทั้งหมด ยื่นคำขอเป็นกิจการ New start-up ทาง Website สรรพากร กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก้ การขอรับรองธุรกิจเทคโนโลยีจาก สวทช. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบคำขอรับรองฯ พร้อมเอกสารประกอบแบบคำขอรับรองฯ ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ประวัติผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และ/หรือพนักงานที่มีความสำคัญต่อการอยู่รอดของกิจการ เอกสารระบุความสอดคล้องกับเทคโนโลยีหลักที่ใช้เป็นฐานในกระบวนการผลิต/ให้บริการ แผนธุรกิจ (ถ้ามี) สามารถยื่นแบบคำขอรับรองธุรกิจเทคโนโลยีผ่าน 2 ช่องทาง  ยื่นเอกสารกับ ศูนย์ลงทุน สวทช. ด้วยตนเอง ส่งเอกสารถึง ศูนย์ลงทุน […]

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
Bitcoin
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
SMEs
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การตัดหนี้สูญ
การบริจาค
การบันทึกบัญชีเงินสดรับ-จ่าย
การประมาณการกำไรสุทธิขาดไป
การลงทุน
การลงประกาศหนังสือพิมพ์
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการร่วมค้า และกิจการค้าร่วม
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ขายหนังสือแถมคอร์สเรียนออนไลน์
คริปโทเคอร์เรนซี
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
งบการเงินส่วนบุคคล
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ตราประทับ
ทรัพย์สิน
ทั่วไป
ทำประกันให้พนักงาน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บัญชีและภาษี
บิลเงินสด
ประกัน keyman
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ประเภทเช็ค
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด. 1ก
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษี e-Service
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีนำเข้าสินค้า
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
ยื่นแบบ
ยื่นแบบอย่างไรให้ประหยัดค่าปรับที่สุด
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วงจรเงินสด
วางระบบบัญชี
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
ส่วนลดกาาค้าและส่วนลดเงินสด
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสมทบประกันสังคม
เงินสำรองจ่าย
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พนักงาน
เงินได้พึงประเมิน
เช่าซื้อ-ลิสซิ่ง
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เราเที่ยวด้วยกัน
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แจกไฟล์
แรงงานต่างด้าว
โครงการคนละครึ่ง
โทษปรับ
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน