วางแผนภาษี

บทความล่าสุด

ทั่วไป

เปิดบริษัท จำเป็นต้องมีเงินจริงหรือไม่

ในขั้นตอนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่กรมพัฒน์ ผู้ประกอบการไม่ต้องนำเงินไปโชว์กับเจ้าหน้าที่ว่าตนเองมีเงินจริงตามทุนจดทะเบียนที่ระบุไว้ เจ้าหน้าที่จะเชื่อเอกสาร “ใบสำคัญรับชำระเงินค่าหุ้น” ที่ผู้ก่อการจัดทำขึ้นมา ถ้าเอกสารใบนั้นระบุว่าผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นเรียบร้อยก็คือว่าชำระแล้ว ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานว่ามีเงินจริง 1. ทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท 2. มีชาวต่างชาติมาร่วมถือหุ้นในบริษัท (อันนี้กลัวว่าคนไทยจะเป็นนอมินี) ถ้าเข้า 2 กรณีนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องไปให้ธนาคารออกเอกสารหนังสือยืนยันยอดเงินคงเหลือในบัญชีมาเป็นเอกสารประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่ามีเงินในบัญชีมากกว่าเงินที่จะต้องชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนหรือไม่

by KKN การบัญชี

วางแผนภาษี

วิธีเลือกสำนักงานบัญชี

ผู้ประกอบการหลายท่านน่าจะเคยได้ยินข่าวแนวนี้ สำนักงานบัญชีรับเงินค่าภาษีแล้วไม่ยอมไปจ่ายภาษีให้, สำนักงานบัญชีบันทึกบัญชีผิดโดนภาษีย้อนหลังมหาศาล หรือ ติดต่อสำนักงานบัญชีไม่ได้เลย เอกสารอยู่กับสำนักงานบัญชีทั้งหมด การเลือกสำนักงานบัญชีผิด เรียกว่าหายนะของผู้ประกบอการเลย ปัญหาทางด้านบัญชีและภาษีจะลดลงมากกว่าครึ่งได้ ถ้าเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีที่ดี เพราะสำนักงานบัญชีที่ดีจะช่วยเหลือแนะนำในเรื่องของการวางแผนภาษี การจัดการเอกสารที่เป็นระบบ และคอยเตือนเมื่อผู้ประกอบการทำผิด แนวทางการเลือกสำนักงานบัญชีที่ดี มีตัวตน และที่ตั้งชัดเจน มีประสบการณ์ทำบัญชีในธุรกิจเดียวกับที่ธุรกิจของเรา ค่าบริการที่เหมาะสม มีระบบการทำงานแบบมืออาชีพ

by KKN การบัญชี

วางแผนภาษี

วางแผนภาษีด้วยการซื้อคอนโด ดีไหมนะ??

ปีนี้กำไรเยอะ ผู้บริหารอยากวางแผนภาษีโดยให้บริษัทซื้อคอนโดจะได้นำค่าเสื่อมราคาของคอนโดมาเป็นค่าใช้จ่าย จะได้เสียภาษีน้อยลง [คอนโดที่ซื้อเอาไว้ให้ผู้บริหารนอน เวลากลับบ้านดึก] ตัวอย่าง ซื้อคอนโด 10 ล้านบาท ในแต่ละปีบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในรูปแบบของ “ค่าเสื่อมราคา” (10,000,000 / 20ปี) = 500,000 บาท แต่เดี๋ยวก่อนนะ!!! ซื้อมาให้กรรมการของบริษัทอยู่ มันเป็นรายจ่ายส่วนตัว >> ค่าเสือมราคาจะต้องถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามไม่ให้นำมารวมคำนวนภาษีเงินได้ ถ้าวางแผนภาษี บอกว่าเป็นสวัสดิการให้กับกรรมการล่ะ แค่นี้มันก็เกี่ยวข้องกับกิจการเรียบร้อยแล้ว เป็นสวัสดิการก็ดีนะ เพราะกรณีพนักงานได้อยู่ห้องพัก โดยไม่เสียค่าเช่า ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) พนักงานจึงต้องนำประโยชน์เพิ่มที่ได้รับทั้งหมดมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตอนขายคอนโดระวังเสียภาษีเพิ่มอีก ปี 2560 ซื้อคอนโด 10 ล้านบาท ปี 2570 มูลค่าคอนโดคงเหลือตามบัญชี (10 ล้าน – ค่าเสื่อม 10 ปี) = 5 ล้านบาท ปี 2570 ตัดสินใจขายคอนโด (คอนโดส่วนใหญ่มักจะมีราคาที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับตอนซื้อมา (ถ้าไม่ซวย) […]

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
Bitcoin
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
SMEs
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การตัดหนี้สูญ
การบริจาค
การบันทึกบัญชีเงินสดรับ-จ่าย
การประมาณการกำไรสุทธิขาดไป
การลงทุน
การลงประกาศหนังสือพิมพ์
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการร่วมค้า และกิจการค้าร่วม
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ขายหนังสือแถมคอร์สเรียนออนไลน์
คริปโทเคอร์เรนซี
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
งบการเงินส่วนบุคคล
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ตราประทับ
ทรัพย์สิน
ทั่วไป
ทำประกันให้พนักงาน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บัญชีและภาษี
บิลเงินสด
ประกัน keyman
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ประเภทเช็ค
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด. 1ก
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษี e-Service
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีนำเข้าสินค้า
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
ยื่นแบบ
ยื่นแบบอย่างไรให้ประหยัดค่าปรับที่สุด
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วงจรเงินสด
วางระบบบัญชี
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
ส่วนลดกาาค้าและส่วนลดเงินสด
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสมทบประกันสังคม
เงินสำรองจ่าย
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พนักงาน
เงินได้พึงประเมิน
เช่าซื้อ-ลิสซิ่ง
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เราเที่ยวด้วยกัน
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แจกไฟล์
แรงงานต่างด้าว
โครงการคนละครึ่ง
โทษปรับ
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน