แจกไฟล์

บทความล่าสุด

แจกไฟล์

แจก Excel ช่วยแปลงไฟล์เป็น Text file สำหรับยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์ (ใช้คู่กับโปรแกรม Rd prep ของกรมสรรพากร)

มีระบบตรวจเช็คป้องกันการกรอก Tax id ผิด รองรับการยื่นแบบนำส่งภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ก่อนใช้งานจะต้องเปิดการใช้งาน Macro ใน Excel ก่อนะครับ 👉 https://bit.ly/3qTmpWn (สำรอง) https://www.dropbox.com/t/U7UnsCbVZujB1Lk0

by KKN การบัญชี

แจกไฟล์

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ในรูปแบบ Excel file สะดวกและกรอกง่ายกว่า Pdf file มากเลยครับ Download เก็บไว้ใช้ได้เลยครับ https://www.iliketax.com/download/wht50.xlsx (สำรอง) https://bit.ly/3s23usl ขอบคุณไฟล์จากคุณอธิฐ สุทธิปัญโญ

by KKN การบัญชี

แจกไฟล์

แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94 แบบผูกสูตร)

https://www.iliketax.com/download/pit942566.pdf (สำรอง) https://www.dropbox.com/t/LOgvWoW8v4X1laBD ผมแนะนำให้ยื่นภาษีผ่านระบบ E-Filing ครับสะดวกกว่าการยื่นแบบด้วยกระดาษมากครับ ไฟล์นี้สำหรับกรอกเพื่อคำนวณภาษีก่อนยื่น Online ครับ ปล. ใช้โปรแกรม Adobe acrobat dc (Version ฟรี) เปิดจะใช้งานได้เติมประสิทธิภาพครับ

by KKN การบัญชี

แจกไฟล์

แบบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51 แบบผูกสูตร)

https://www.iliketax.com/download/cit512566.pdf (สำรอง) https://www.dropbox.com/t/z6zMgVpeLRzzvOal ผมแนะนำให้ยื่นภาษีผ่านระบบ E-Filing ครับสะดวกกว่าการยื่นแบบด้วยกระดาษมากครับ ไฟล์นี้สำหรับกรอกเพื่อคำนวณภาษีก่อนยื่น Online ครับ ปล. ใช้โปรแกรม Adobe acrobat dc (Version ฟรี) เปิดจะใช้งานได้เติมประสิทธิภาพครับ

by KKN การบัญชี

แจกไฟล์

แจกไฟล์ “ประมวลรัษฎากร Excel”

: https://www.dropbox.com/t/lHphYOEHVd3a7L3A สามารถพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาได้เลย เช่น “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” โปรแกรมก็จะแสดงมาตราทั้งหมดที่เกี่ยวกับคำนั้นขึ้นมาให้ทันที >> พัฒนาโดยนายอธิฐ สุทธิปัญโญ <<

by KKN การบัญชี

แจกไฟล์

แจก Excel ช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (พนักงานประจำ)

https://bit.ly/3CN3duR www.iliketax.com/download/excelpnd91.xlsb (สำรอง) สามารถโหลดลองไปใช้เพื่อวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เลยนะครับ ในการยื่นภาษีแอดมินแนะนำให้ทุกคนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ผ่านระบบ E-Filing กรมสรรพากรสะดวกที่สุดแล้วครับ ไฟล์นี้จัดทำโดยนายอธิฐ สุทธิปัญโญ  แอดมินขอขอบพระคุณมากๆ ที่เสียสละเวลาจัดทำไฟล์ที่เป็นประโยชน์มาแบ่งปันให้กับทุกคน

by KKN การบัญชี

แจกไฟล์

Excel ช่วยสร้าง Text file สำหรับนำเข้า RD Payroll (นายจ้างยื่น ภ.ง.ด.91 แทนลูกจ้าง)

การใช้งานไม่ยาก กรอกข้อมูลพนักงานทีละคนกด “บันทึกข้อมูล” ข้อมูลพนักงานจะถูกจัดเก็บเข้า Tab “Data” เมื่อกรอกพนักงานครบทุกคนไปที่ Tab “Data” กดปุ่ม “สร้าง Text file” https://bit.ly/3JaiBDS ไฟล์นี้จัดทำโดยคุณนายอธิฐ สุทธิปัญโญ แอดมินขอบคุณมากๆ ที่ช่วยจัดทำไฟล์ที่มีประโยชน์กับนักบัญชีและผู้ประกอบการช่วยให้ยื่นภาษีง่ายขึ้นเยอะเลยครับ

by KKN การบัญชี

แจกไฟล์

ไฟล์แบบ + คำนวนค่าปรับ เงินเพิ่ม

📌 ไฟล์แบบ + คำนวนค่าปรับ เงินเพิ่ม ภ.พ.30 : www.iliketax.com/download/pp30.pdf ภ.พ.36 : www.iliketax.com/download/pp36.pdf ภ.ง.ด.1 : www.iliketax.com/download/pnd1.pdf ภ.ง.ด.3 : www.iliketax.com/download/pnd3.pdf ภ.ง.ด.53 : www.iliketax.com/download/pnd53.pdf ภ.ธ.40 : www.iliketax.com/download/pt40.pdf ปล. แอดมินก็เกือบพลาดเหมือนกันนึกว่าจ่ายได้ถึงสิ้นเดือน ดีที่ไหวตัวทันตอน 3 ทุ่มกว่าของวันที่ 30

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
Bitcoin
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
SMEs
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การตัดหนี้สูญ
การบริจาค
การบันทึกบัญชีเงินสดรับ-จ่าย
การประมาณการกำไรสุทธิขาดไป
การลงทุน
การลงประกาศหนังสือพิมพ์
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการร่วมค้า และกิจการค้าร่วม
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ขายหนังสือแถมคอร์สเรียนออนไลน์
คริปโทเคอร์เรนซี
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
งบการเงินส่วนบุคคล
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ตราประทับ
ทรัพย์สิน
ทั่วไป
ทำประกันให้พนักงาน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บัญชีและภาษี
บิลเงินสด
ประกัน keyman
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ประเภทเช็ค
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด. 1ก
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษี e-Service
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีนำเข้าสินค้า
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
ยื่นแบบ
ยื่นแบบอย่างไรให้ประหยัดค่าปรับที่สุด
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วงจรเงินสด
วางระบบบัญชี
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
ส่วนลดกาาค้าและส่วนลดเงินสด
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสมทบประกันสังคม
เงินสำรองจ่าย
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พนักงาน
เงินได้พึงประเมิน
เช่าซื้อ-ลิสซิ่ง
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เราเที่ยวด้วยกัน
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แจกไฟล์
แรงงานต่างด้าว
โครงการคนละครึ่ง
โทษปรับ
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน