Uncategorized

บทความล่าสุด

Uncategorized

ทรัพย์สินชำรุดหรือสูญหายจะต้องทำอย่างไร

โดยปกติแล้วเมื่อกิจการมีการซื้อทรัพย์สินเข้ามาใช้ในกิจการ ทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทจะถูกบันทึกเอาไว้ในทะเบียนทรัพย์สของกิจการ ทะเบียนทรัพย์สินจะแสดงข้อมูลทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการ วันที่ซื้อ มูลค่าที่ซื้อ และมูลค่าคงเหลือ ณ ปัจจุบันหลังจากหักค่าเสื่อมราคา แอดมินอยากเชิญชวนผู้ประกอบการมาตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินของกิจการ ดูว่ามีทรัพย์สินไหนบ้างที่มีระบุไว้ในทะเบียนทรัพย์สิน แต่ของจริงไม่มีอยู่แล้ว หรือของมีอยู่แต่ชำรุดไม่ได้ใช้งาน และทำการปรับปรุงให้ตรงกับความเป็นจริง

by KKN การบัญชี

Uncategorized

ซื้อสินค้า/ซื้อบริการ จัดเก็บเอกสารอย่างไร

สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่ยังไม่เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดเก็บเอกสาร วันนี้แอดมินมาจะแนะนำ Flow ของการทำงานในเรื่องของการซื้อสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจขั้นการทำงานของระบบซื้อสินค้าและบริการ เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดเก็บเอกสารได้ด้วยตัวเอง

by KKN การบัญชี

Uncategorized

วางแผนภาษีง่ายๆ ด้วยตัวเอง

“ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ” เป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดในการวางแผนภาษี หลายครั้งที่ผู้ประกอบการสร้างแผนธุรกิจขึ้นมาแต่ลืมที่จะใส่ภาษีเข้าไปในแผนธุรกิจนั้น โดยเฉพาะ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” พอดำเนินกิจการจริงต้องบวก VAT เข้าไปในราคาขายก็ทำให้ไม่สามารถแข่งขับกับคู่แข่งได้ พอจะตั้งราคาขายเท่าเดิมแล้วควักเนื้อจ่าย VAT แทนลูกค้าเอง กำไรก็บางมากจนไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินกิจการต่อ รวมถึงปัญหามากมายที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ต้นทุนส่วนใหญ่ผู้ขายไม่เปิดบิลขายให้กับเราทำให้บริษัทเกิดปัญหาไม่มีหลักฐานมาบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย หลายครั้งเมื่อเรานำภาษีไปใส่ในแผนธุรกิจจะพบว่าธุรกิจไม่ได้น่าทำอย่างที่เราคิดไว้ หรือธุรกิจวางแผนอยู่นั้นมีปัญหาที่จะต้องปรับแก้ไข และนี่เป็นเหตุผลที่ผมคิดว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนภาษีคือ “ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ” ในการวางแผนภาษีเพื่อให้เสียภาษีลดลง ส่วนใหญ่จะเป็นการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น เพราะเป็นภาษีที่เราสามารถบริหารจัดการให้ลดลงได้ ซึ่งภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นเราจะคำนวณมาจากกำไรสุทธิทางภาษีของนิติบุคคล ถ้ากำไรเยอะก็เสียภาษีเยอะ กำไรน้อยก็เสียภาษีน้อยนั้นเอง การวางแผนภาษีง่ายๆ ฉบับของแอดมินก็คือ ผู้ประกอบการจะต้องประมาณการตัวเลขผลประกอบการให้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด เริ่มจากประมาณการรายได้, อัตราส่วนกำไรขั้นต้น, ค่าใช้จ่าย Fix cost, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ เพื่อคำนวณหากำไรสุทธิสำหรับนำไปคำนวณภาษี หรือสำหรับกิจการที่ประกอบกิจการไปแล้ว ให้ผู้ประกอบการเรียกงบกำไรขาดทุนของบริษัทสะสมตั้งแต่เดือน 1 – 10 จากนักบัญชี เพื่อดูว่าปัจจุบันประกอบกิจการมา 10 เดือนแล้วบริษัทมีกำไรกี่บาท จากนั้นก็แปลงให้เป็น 12 เดือน (เอากำไร 10 เดือนไปหาร 10 * 12) นำตัวเลขกำไรที่ได้ไปคูณกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลก็จะได้ยอดประมาณการภาษีที่จะต้องจ่ายของปีนี้

by KKN การบัญชี

Uncategorized

เปิดบริษัทเรียบร้อยแล้ว ต้องทำอะไรบ้าง

สำหรับในเรื่องของการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ยื่นภาษีประจำเดือน แอดมินแนะนำว่าถ้าเราไม่มีความรู้ในส่วนนี้เลย อยากให้จ้างสำนักงานบัญชี ปล่อยให้มืออาชีพมาดูแลงานส่วนนี้แทน ผู้ประกอบการจะได้มีเวลาว่างเพิ่มขึ้นเพื่อไปหารายได้เข้าบริษัท การเลือกสำนักงานบัญชีแนะนำให้เลือกสำนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์เคยทำบัญชีในธุรกิจประเภทเดียวกัน และพวกค่าทำบัญชีเดือนละ 500 – 1, 000 บาท หรือราคาถูกมากๆ อย่าไปฝากชีวิตไว้เลยครับ ค่าปรับภาษีย้อนหลัง แพงกว่าค่าทำบัญชีเสมอ

by KKN การบัญชี

Uncategorized

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบเข้าใจง่าย)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีที่ผู้มีเงินได้จะต้องจ่ายไปในทันทีเมื่อได้รับเงินได้ โดยผู้จ่ายค่าบริการจะเป็นคนทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากรแทนผู้มีเงินได้แทนผู้มีเงินได้ ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ภาระเงินมาตกอยู่กับผู้จ่ายค่าบริการ (ซวยจริงๆ งานงอก) ที่จะต้องมาทำหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากร นอกจากภาระมาตกที่ผู้จ่ายค่าบริการแล้ว ถ้าผู้จ่ายค่าบริการลืมหัก หรือหักผิดอัตรา ก็โดยจะต้องโดนปรับอีก วันนี้แอดมินเลยมาสรุปภาพรวมของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พร้อมกันแชร์เทคนิคดูว่าค่าบริการนี้ว่าจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่ % ยื่นนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายด้วยแบบ ภ.ง.ด. อะไร และวิธีการเขียนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)

by KKN การบัญชี

Uncategorized

วิธีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2564 (ยื่นผ่านระบบออนไลน์หมดเขตยื่น 8 เม.ย. 65)

ลองยื่นเลยครับไม่ยากอย่างที่คิด ระบบกรมสรรพากรออกแบบมาได้ดีมากครับ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านบัญชีและภาษีก็สามารถยื่นภาษีเองได้ครับ ดูโพสนี้แล้วทำตามยื่นได้แน่นอนครับ

by KKN การบัญชี

Uncategorized

จ่ายค่า Netflix ต้องยื่น ภ.พ.36 และ ภ.ง.ด.54 หรือไม่

📌 ภ.พ.36 จะยื่นก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้ประกอบการจด VAT ได้จ่ายค่าบริการให้กับนิติบุคคลต่างประเทศและนำบริการเข้ามาใช้ในประเทศไทย ดังนั้นถ้าเราเป็นบริษัทจด VAT จ่ายค่าบริการ Netflix จะต้องยื่น ภ.พ.36 นำส่ง VAT 7% ของค่าบริการ แทนผู้ให้บริการต่างประเทศให้กับกรมสรรพากรไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป และสามารถนำมาใช้เป็นภาษีซื้อได้ในเดือนถัดไป บริษัทที่ไม่ได้จด VAT จะโดนทาง Platform เรียกเก็บ VAT มาอยู่แล้วจึงไม่ต้องยื่น ภ.พ.36 ไม่งั้นจะยื่น VAT ซ้ำซ้อน ภ.ง.ด. 54 ค่า Netflix ถือเป็นค่าสิทธิเป็นเงินได้ 40(3) จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยแบบ ภ.ง.ด.54 ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป หักภาษีในอัตรา 15% (แนะนำให้ดูอนุสัญญาาภาษีซ้อนเผื่อได้ลดอัตราภาษีที่จะต้องหัก) แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนมันยากไปกรมสรรพากรเลยสรุปการหักค่าสิทธิสำหรับผู้ให้บริการในแต่ละประเทศตาม link นี้ครับ https://www.rd.go.th/14933.html แล้วเราก็จะเป็นเทพอนุสัญญาภาษีซ้อนได้ทันที 🎉

by KKN การบัญชี

Uncategorized

บริษัทจ่ายค่าฉีดวัคซีน Covid-19 ให้พนักงาน

📌 บริษัทจ่ายค่าฉีดวัคซีน Covid-19 ให้พนักงาน ถือเป็นเงินได้พนักงานหรือไม่? บริษัทจ่ายค่าฉีดวัคซีน Covid-19 ให้พนักงาน ต้องถือเป็นเงินได้พนักงานด้วยนะครับ .

by KKN การบัญชี

Uncategorized

การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

สำหรับรายละเอียดด้านผู้สั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจากต่างประเทศ เรื่องที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งได้เป็น 1. การรับรู้รายการทางบัญชี ในการพิจารณาราคาทุนของสินค้าตามเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า ว่าราคาในการคำนวณที่ตกลงกับผู้ขายนั้น ว่าจะใช้ F.O.B. หรือราคา C.I.F. หรือราคาอื่นตามที่ตกลงไว้ และการบันทึกรายการต้นทุนสินค้าคงเหลือ 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ในการรับรู้ต้นทุนของสินค้าตามเกณฑ์สิทธิ และการคำนวณราคาทุนของสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยคำนวณเป็นเงินตราไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยนในท้องตลาดของวันที่ได้สินค้านั้นมา 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นเกิดขึ้นเมื่อ ชำระอากรขาเข้า, วางหลักประกันอากรขาเข้าหรือจัดให้มีผู้ค้ำประกันอากรขาเข้า ส่วนใบกำกับภาษี (ภาษีซื้อ) ที่กรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถือเป็นใบกำกับภาษี (ตามมาตรา 86/14) ซึ่งผู้สั่งซื้อจะค้องจัดทำรายงานภาษีซื้อ และ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงนั้น ผมสรุปมาให้ในโพสนี้แล้วครับ

by KKN การบัญชี

Uncategorized

เอกสาร PO PR เอาไว้ทำอะไร

วันนี้แอดมินจะพาทุกคนมารู้เอกสาร PR และ PO ทั้ง 2 เอกสารจะเกี่ยวกับกับการควบคุมภายในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยทั้ง 2 ชนิดเอกสารใช้งานแตกต่างกันดังนี้ PR (Purchase Requisition) หมายถึงใบขอซื้อจะเป็นเอกสารที่ใช้แผนกต่างๆ ในบริษัทแจ้งความประสงค์ว่าอยากจะซื้ออะไร โดยผู้ขอซื้อจะต้องใส่เหตุผลที่ต้องการซื้อว่าจะต้องนำมาใช้สำหรับทำอะไร และจะต้องให้หัวหน้าแผนกอนุมัติก่อนส่งไปให้แผนกจัดซื้อ เพื่อทำการจัดซื้อ PO (Purchase Order) หมายถึงใบสั่งซื้อจะเป็นเอกสารที่แผนกจัดซื้อ ออกให้กับผู้ขายสินค้าหรือบริการ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายสินค้าหรือบริการทราบว่าเราต้องการจะซื้อสินค้าหรือบริการอะไร ราคาเท่าไหร่ และมีเงื่อนไขการค้าเป็นอย่างไร และเมื่อเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและบริการเอกสารใบสั่งซื้อจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการขึ้นศาลหรือโต้แย้งกับผู้ขายได้

by KKN การบัญชี

Uncategorized

ผลตอบแทนลงทุนคอนโดมันคำนวนยังไง

Passive income ยอดฮิตของยุคนี้หนีไม่ลงการซื้อคอนโดปล่อยเช่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า ไอ้ที่เราซื้อมันเป็น Passive income หรือภาระ “เราแค่คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนให้อยู่ในหน่วย% ต่อปี ผลตอบแทน > ดอกเบี้ยเงินกู้ ควรลงทุน“ อัตราผลตอบแทน = (ประมาณค่าเช่าสุทธิทั้งปี / มูลค่าทรัพย์สินให้เช่า) x 100 ประมาณค่าเช่าสุทธิทั้งปี = ค่าเช่าทั้งปี – ค่าส่วนกลาง มูลค่าทรัพย์สินให้เช่า = ค่าคอนโด + ค่าโอน + เงินกองทุน + ค่าตกแต่ง * คิดแบบละเอียดยิบแล้วจะไม่ขาดทุน ตัวอย่าง: 1.คอนโดราคา 2,200,000 บาท ค่าโอน 50,000 บาท ค่าตกแต่ง 80,000 บาทค่ากองทุนแรกเข้า 16,000 บาท 2.คอนโดคาดว่าจะมีคนเช่า 12,000 บาทต่อเดือน ค่าส่วนกลางต่อปี 17,000 บาท อัตราผลตอบแทน […]

by KKN การบัญชี

Uncategorized

e-Withholding tax บอกเลยชีวิตดี๊ดี

สรุปขั้นตอนการทำงานของ e-Withholding tax e-Withholding Tax คือ การดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งผ่านช่องทางหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารผู้รับเงิน โดยกฎหมายจะกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้ประเภทที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย มีหน้าที่แจ้งธนาคารให้ทราบ ธนาคารในฐานะผู้ให้บริการรับชำระเงินจะมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับเงินจำนวนดังกล่าว หักภาษีตามยอดที่แจ้ง และนำส่งเงินภาษีให้กับกรมสรรพากร ระบบ e-Withholding Tax เป็นระบบที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างแท้จริง จะดีแค่ไหนถ้ามีคนมาเขียนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนเรา รวมถึงยื่นนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนเราอีก บอกเลยว่าชีวิตฟินมาก ถ้าบริษัทไหนไม่ได้จด VAT นี่แทบจะไม่ต้องจ้างสำนักงานบัญชีรายเดือนเลย ธนาคารเป็นตัวกลางช่วยส่งข้อมูลต่างๆให้ ส่วนผู้รับก็ไม่ต้องเก็บหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เป็นกระดาษอีกต่อไป เนื่องจากจะสามารถตรวจสอบข้อมูลภาษีของตนได้ที่ Web Portal ของกรมสรรพากร การยื่นภาษีประจำปีก็จะง่ายขึ้นเยอะ e-Withholding tax มันดีต่อผู้ประกอบการอย่างไร ผู้ประกอบการไม่ต้องเขียนใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มีตัวกลางยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนเรา บุคคลหรือนิติบุคคลสะดวกในการยื่นภาษีประจำปี เพราะไม่ต้องมานั่งเก็บเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) อีกต่อไปเพราะกรมสรรพากรมีข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายครบถ้วนอยู่แล้ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการยื่นแบบภาษีเพราะมีคนอื่นทำแทนให้เราเสร็จเรียบร้อย

by KKN การบัญชี

Uncategorized

ใบกำกับภาษีเต็มรูปที่ถูกต้องเป็นอย่างไร

คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด รายการคำว่า “ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการ จดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี” รายการ “ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ” รายการ “หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขของเล่ม ถ้ามี” รายการ “ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ” รายการ “จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการให้ชัดแจ้ง” รายการ “วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี” รายการอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด (ไม่ได้บังคับทุกกิจการ)– คำว่า “เอกสารออกเป็นชุด”   (กรณีกิจการทำใบกำกับภาษีเต็มรูปรวมกับเอกสารทางการค้าอื่นเช่นใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ และเอกสารมีหลายฉบับ)– สาขาที่ออกใบกำกับภาษีคือ…  (กรณีกิจการมีสาขาที่ออกใบกำกับภาษีหลายแห่ง)– มีเลขทะเบียนรถ  (กรณีผู้ออกเป็นปั้มน้ำมัน)

by KKN การบัญชี

Uncategorized

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอธิบายแบบง่ายๆ ได้ใจความ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไรภาษีที่ต้องจ่ายไปในทันทีเมื่อเรามีรายได้ แต่นิติบุคคลผู้จ่ายเงินจะเป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งภาษีให้กรมสรรพากร แทนผู้มีเงินได้ (ผู้จ่ายเงินโครตซวยยย อยู่ดีๆมีภาระขึ้นมา) หลักจำจ่ายๆนิติบุคคลเมื่อจ่ายค่าบริการจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งให้กรมสรรพากรไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป***บุคคลธรรมดาจ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย นิติบุคคลจะทำภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะต้องรู้ 2 เรื่อง 1.ผู้รับเงินคือใคร <<<< กระทบต่อชนิดแบบที่ยื่น2.ประเภทเงินได้ที่จ่าย <<<< กระทบต่ออัตราภาษีที่จะต้องหัก ตัวอย่าง : วันที่ 18 ส.ค. 60 บริษัทจ่ายค่าบริการทำบัญชี ให้กับบริษัทบัญชี จำนวน 2,000 บาท

by KKN การบัญชี

Uncategorized

บุคคลธรรมดา กับ นิติบุคคล(SME) ใครเสียภาษีมากกว่ากัน?

และโดยทั่วไปเวลาที่วางแผนภาษีเรามักจะเทียบเฉพาะภาษีเงินได้เท่านั้น โดยลืมคิดถึงภาษีเงินปันผลอีก 10% เอาเข้ามารวมด้วย ทำให้เกิดการวางแผนภาษีที่ผิดพลาด รู้หรือไม่? เมื่อเราทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล (บริษัท/หจก.) เมื่อกิจการมีกำไรจากการดำเนินงานเจ้าของจะไม่สามารถนำเงินของกิจการออกมาใช้ได้ตามใจชอบ ถ้าอยากเอาผลกำไรของบริษัทออกมาใช้ส่วนตัว จะต้องทำการ “จ่ายเงินปันผล” รายได้เงินปันผล ผู้รับเงินปันผลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผลที่ได้รับ เป็นเหตุผลที่เวลาพิจารณาว่าบุคคลหรือนิติบุคคลใครเสียภาษีมากกว่ากันจะต้องนำภาษีเงินปันผลมารวมในการคิดด้วย วันนี้ผมได้ทำสรุปเป็นภาพให้ทุกคนได้เห็นกันชัดๆ ไปเลยว่าแต่ละช่วงกำไร บุคคล กับ นิติบุคคลต้องเสียภาษีเท่าไหร่ เพื่อใช้ในการวางแผนภาษีได้ถูกต้องครับ

by KKN การบัญชี

Uncategorized

สัดส่วนการถือหุ้น เรื่องสำคัญที่ต้องระวัง

สัดส่วนการถือหุ้นมีผลอะไรบ้าง…… 20% –   สามารถเรียกร้องให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ 51% –   จำนวนเสียงขั้นต่ำสำหรับการโหวตเพื่อดำเนินการอะไรบางอย่าง เช่น การจ่ายเงินปันผล, การเปลี่ยนแปลงกรรมการ (หรือเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 75% –   จำนวนเสียงขั้นต่ำสำหรับการโหวตมติพิเศษได้แก่ • การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ • การเพิ่มทุนโดยออกหุ้นใหม่ • การออกหุ้นใหม่ให้ชำระค่าหุ้นด้วยสิ่งอื่นนอกจากชำระด้วยเงิน • การลดทุน • การเลิกบริษัท การควบบริษัทเข้าด้วยกัน (หรือเสียงมากกว่า3ใน4ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เรื่องเล่าจากประสบการณ์จริง!

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
Bitcoin
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การตัดหนี้สูญ
การบริจาค
การบันทึกบัญชีเงินสดรับ-จ่าย
การประมาณการกำไรสุทธิขาดไป
การลงทุน
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการร่วมค้า และกิจการค้าร่วม
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ขายหนังสือแถมคอร์สเรียนออนไลน์
คริปโทเคอร์เรนซี
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
งบการเงินส่วนบุคคล
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สิน
ทำประกันให้พนักงาน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บิลเงินสด
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ประเภทเช็ค
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษี e-Service
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีนำเข้าสินค้า
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
ยื่นแบบ
ยื่นแบบอย่างไรให้ประหยัดค่าปรับที่สุด
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วงจรเงินสด
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
ส่วนลดกาาค้าและส่วนลดเงินสด
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสมทบประกันสังคม
เงินสำรองจ่าย
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พนักงาน
เงินได้พึงประเมิน
เช่าซื้อ-ลิสซิ่ง
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เราเที่ยวด้วยกัน
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แจกไฟล์
แรงงานต่างด้าว
โครงการคนละครึ่ง
โทษปรับ
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน