การลงทุน

บทความล่าสุด

การลงทุน

วางแผนภาษีด้วยประกันชีวิต

ทำไมประกันชีวิตถึงเป็นตัวเลือกแรกในการวางแผนภาษี 1.ค่าประกันชีวิต (แบบทั่วไป) นำมาเป็นค่าลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท ค่าประกันชีวิต (แบบบำนาญ) นำมาเป็นค่าลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 200,000 บาท2.เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง ประกันจะช่วยคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ประกันชีวิตมันประหยัดภาษีขนาดไหน ตัวอย่าง :ถ้าคุณซื้อประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี 100,000 บาท ฐานภาษีของคุณอยู่ที่ 20 % เท่ากับคุณ จะได้ผลตอบแทนจากการลดหย่อนภาษีสูงสุด 20,000 บาท ประกันชีวิตแบบทั่วไป ต้องมีเงื่อนไขดังนี้ 1.กรมธรรม์ประกันชีวิตมีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป2.ต้องทำกับบริษัทรับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในประเทศไทย3.ถ้ามีการจ่ายเงินคืน เงินปันผล หรือผลตอบแทนระหว่างสัญญา จะต้องมีเงื่อนไขดังนี้ – กรณีได้รับเงินคืนทุกปี ยอดเงินคืนนั้นต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี – กรณีได้รับเงินคืนตามช่วงระยะเวลา อย่างเช่น 2 ปี, 3 ปี, และ 5 ปี ยอดเงินคืนต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมของแต่ละช่วงระยะเวลา – กรณีอื่น ๆ […]

by KKN การบัญชี

การลงทุน

ผลตอบแทนลงทุนคอนโด มันคำนวณยังไง?

สมัยนี้ทุกคนล้วนอยากมี Passive income และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาการซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าเป็นเทรนฮิตมาก ผมก็เป็นส่วนใหญ่หนึ่งที่เข้าข่ายนั้นเพราะไปจองซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าถึง 9 ห้องตลอด 5 ปี แต่หลังๆก็ทยอยปล่อยขายทำกำไรจาก Capital gain สิ่งที่ผมพบเห็นในช่วงตั้งแต่ปีที่ผ่านมาคือ ราคาคอนโดเรียกว่าแพงและสร้างใหม่ขึ้นมาเยอะโครตๆ การปล่อยเช่าอาจจะได้ราคาไม่ดีเนื่องจากมีตัวเลือดเยอะขึ้น ผมเลยคิดว่าคนจะที่ลงทุนซื้อคอนโดควรลองคำนวนผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุนคอนโดเพราะการลงทุนอาจจะไม่คุ้มค่าเหมือนในอดีต พี่ชายผมเป็นหนึ่งในคนที่ตกเป็นเหยื่อของการลงทุนคอนโด โดยเค้าไม่ได้เอาค่าส่วนกลาง และไม่ได้คิดถึงช่วงว่างตอนไม่มีคนเช่า ทำให้จาก Passive income เป็นภาระที่ต้องคอยเติมเงินใส่เข้าไปไม่ให้ขาดทุน แล้วไปรอลุ้นว่าอนาคตราคาคอนโดจะปรับขึ้นรึเปล่า Passive income ยอดฮิตของยุคนี้หนีไม่ลงการซื้อคอนโดปล่อยเช่า แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า ไอ้ที่เราซื้อมันเป็น Passive income หรือภาระ ง่ายมั๊กๆๆๆ เรา ผลตอบแทน > ดอกเบี้ยเงินกู้ = ควรลงทุน

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การบริจาค
การลงทุน
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สิน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บิลเงินสด
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พึงประเมิน
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แรงงานต่างด้าว
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน