ผลลัพท์การค้นหา

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ถูกรางวัลชิงโชคดีใจเมื่อได้รับ แต่เศร้าใจเมื่อโดนภาษีย้อนหลัง

ผู้ถูกรางวัลชิงโชคส่วนใหญ่มักคิดว่าเมื่อได้รับรางวัลชิงโชค แล้วโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการเสียภาษีให้กรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องทำอะไรอีกเพราะจ่ายภาษีไปแล้ว สิ่งที่ถูกต้องคือ เงินได้จากการถูกรางวัลชิงโชค เป็นเงินได้ประเภทที่ 8 ผู้มีเงินได้มีหน้าที่นำรายได้ดังกล่าวมายื่นภาษีประจำปีด้วย แม้จะเป็นเงินได้ประเภทที่ 8 แต่ไม่สามารถเหลือหักค่าใช้จ่าย 60% ได้ ต้องหักค่าใช้จ่ายตามจริงเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะเป็น 0 เพราะการถูกรางวัลชิงโชคมักไม่มีต้นทุน

by KKN การบัญชี

แจกไฟล์

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ในรูปแบบ Excel file สะดวกและกรอกง่ายกว่า Pdf file มากเลยครับ Download เก็บไว้ใช้ได้เลยครับ https://www.iliketax.com/download/wht50.xlsx (สำรอง) https://bit.ly/3s23usl ขอบคุณไฟล์จากคุณอธิฐ สุทธิปัญโญ

by KKN การบัญชี

ทั่วไป

วิธีการตรวจสอบข้อมูลบริษัท ก่อนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนักมาก มาในหลายรูปแบบ และล่าสุดได้มาในรูปแบบของการเป็นบริษัทเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และหลอกให้ทำงานออนไลน์ เป็นงาน “คอนเฟิร์มออเดอร์” เราจะต้องทำการใส่เงินเข้าไปในระบบจากนั้นทำการคอนเฟิร์มสินค้า เมื่อทำถึงจำนวนที่กำหนดก็เสร็จสิ้นภารกิจได้จะรับเงินรางวัล โดยน้องผู้เสียหายให้แอดมินช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าบริษัทนี้มีตัวตนจริงหรือไม่ เมื่อตรวจสอบก็พบว่าเป็นบริษัทที่ปิดงบการเงินเปล่าไม่ได้มีรายได้จากการประกอบธุรกิจ ซึ่งแอดมินก็ไม่รู้ว่าบริษัทที่ตรวจสอบใช่บริษัทนั้นจริงหรือไม่ หรือถูกแอบอ้างชื่อมาอีก

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ง่ายนิดเดียว

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีที่ต้องจ่ายไปในทันทีเมื่อเรามีรายได้ โดยกรมสรรพากรกำหนดให้่นิติบุคคลผู้จ่ายเงินได้ เป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร แทนผู้มีเงินได้ คำถามที่พบบ่อยคือ ถ้าผู้ให้บริการไม่ยอมทำให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ทำอย่างไร? ตอบ : ถ้าผู้จ่ายเงินได้ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ก็ต้องควักเงินจ่ายเอง สำหรับเรื่องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่ % นำส่งด้วยแบบอะไร โพสนี้มีเคล็ดลับในการช่วยจำครับไปดูกันได้เลยครับ

by KKN การบัญชี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Tax point ของภาษีมูลค่าเพิ่ม

จุดความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Point) หมายถึง จุดที่เกิดภาระทางภาษี ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิเและหน้าที่ สิทธิ ในการเรียกเก็บ VAT จากผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ หน้าที่ ในการจัดทำใบกำกับภาษีขายเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งจัดทำรายงานภาษีขายและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร 🙂 เรามาดูกันครับว่า Tax point ของภาษีมูลค่าเพิ่มมีอะไรกันบ้าง

by KKN การบัญชี

แจกไฟล์

แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94 แบบผูกสูตร)

https://www.iliketax.com/download/pit942566.pdf (สำรอง) https://www.dropbox.com/t/LOgvWoW8v4X1laBD ผมแนะนำให้ยื่นภาษีผ่านระบบ E-Filing ครับสะดวกกว่าการยื่นแบบด้วยกระดาษมากครับ ไฟล์นี้สำหรับกรอกเพื่อคำนวณภาษีก่อนยื่น Online ครับ ปล. ใช้โปรแกรม Adobe acrobat dc (Version ฟรี) เปิดจะใช้งานได้เติมประสิทธิภาพครับ

by KKN การบัญชี

แจกไฟล์

แบบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51 แบบผูกสูตร)

https://www.iliketax.com/download/cit512566.pdf (สำรอง) https://www.dropbox.com/t/z6zMgVpeLRzzvOal ผมแนะนำให้ยื่นภาษีผ่านระบบ E-Filing ครับสะดวกกว่าการยื่นแบบด้วยกระดาษมากครับ ไฟล์นี้สำหรับกรอกเพื่อคำนวณภาษีก่อนยื่น Online ครับ ปล. ใช้โปรแกรม Adobe acrobat dc (Version ฟรี) เปิดจะใช้งานได้เติมประสิทธิภาพครับ

by KKN การบัญชี

เอกสารทางภาษี

ซื้อของจาก Shopee Lazada แล้วไม่ได้รับใบเสร็จ ทำอย่างไร

1)จัดทำเอกสารใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 2)แนบหลักฐานการสั่งซื้อสินค้า + รูปถ่ายสินค้า + หลักฐานการจ่ายชำระเงิน วิธีนี้สามารถนำไปใช้กับการซื้อสินค้าแล้วผู้ขายไม่ออกใบเสร็จได้ทุกกรณีเลยครับ ไม่จำกัดเฉพาะการซื้อของจาก Shopee Lazada เท่านั้น เอกสาร “ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน” จะใช้แก้ไขปัญหากรณีที่กิจการซื้อสินค้าหรือบริการ แล้วผู้ขายสินค้าไม่ได้ออกเอกสารหลักฐานการจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการให้ เช่น ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน กรณีที่เป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดจำนวนเงินไม่เยอะ เช่น ค่าแมสเซนเจอร์ส่งเอกสาร 50 บาท ผู้ประกอบการสามารถเขียนรายการจ่ายค่าใช้จ่ายลงในเอกสาร “ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินได้เลย” ไม่จำต้องแนบเอกสารอะไรเพิ่มเติม แต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าสูง กิจการจะต้องแนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ได้ว่ากิจการมีการซื้อสินค้าและได้จ่ายเงินไปจริง เช่น หลักฐานการสั่งซื้อสินค้า, หลักฐานการได้รับเสินค้าหรือบริการ เช่น รูปถ่ายสินค้า, หลักฐานการจ่ายชำระเงิน เช่น Slip โอนเงิน เป็นต้น ใครอยากได้แบบฟอร์มใบรับรองแทบใบเสร็จรับเงิน (Excel File) >> bit.ly/3Ilw0tf (สำรอง) www.dropbox.com/t/QtE8MHU8Ifvt4zMR

by KKN การบัญชี

ทั่วไป

3 เรื่องที่บริษัทจำกัดมักจะทำผิด

บริษัทจำกัดในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นกิจการในครอบครัว หรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่คนเดียว (ถือหุ้น 99.99% ทีเหลือถือคนละ 1 หุ้น) ทำให้ในบางเรื่องละเลยไม่ได้สนใจ เพราะถือว่าเราเป็นเจ้าของบริษัท แอดมินได้นำ 3 เรื่องที่บริษัทจำกัดส่วนใหญ่มักจะทำผิด ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ค่าปรับแสนแพง ซึ่งการทำให้ถูกต้องไม่ได้เสียเวลาเท่าไหร่ ดังนั้นถ้าใครมีเวลาว่างก็ทำให้ถูกต้องด้วยนะครับ แบบฟอร์มใบหุ้น >> https://www.dropbox.com/t/VKKBqrWsO4uKjgSG แบบฟอร์มสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น >> https://www.dropbox.com/t/LX2bLdjeb9KsRO9A

by KKN การบัญชี

ทั่วไป

เปิดบริษัท จำเป็นต้องมีเงินจริงหรือไม่

ในขั้นตอนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่กรมพัฒน์ ผู้ประกอบการไม่ต้องนำเงินไปโชว์กับเจ้าหน้าที่ว่าตนเองมีเงินจริงตามทุนจดทะเบียนที่ระบุไว้ เจ้าหน้าที่จะเชื่อเอกสาร “ใบสำคัญรับชำระเงินค่าหุ้น” ที่ผู้ก่อการจัดทำขึ้นมา ถ้าเอกสารใบนั้นระบุว่าผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นเรียบร้อยก็คือว่าชำระแล้ว ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานว่ามีเงินจริง 1. ทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท 2. มีชาวต่างชาติมาร่วมถือหุ้นในบริษัท (อันนี้กลัวว่าคนไทยจะเป็นนอมินี) ถ้าเข้า 2 กรณีนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องไปให้ธนาคารออกเอกสารหนังสือยืนยันยอดเงินคงเหลือในบัญชีมาเป็นเอกสารประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่ามีเงินในบัญชีมากกว่าเงินที่จะต้องชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนหรือไม่

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ได้เงินปันผลจากหุ้นยื่นภาษีอย่างไร ให้ประหยัดภาษี

เรื่องของรายได้เงินปันผล ถ้าคุณรู้จักการคำนวณภาษีเงินปันผลแบบใช้เครดิตภาษีเงินปันผลจะช่วยทำให้คุณประหยัดภาษีได้ และสำหรับคนที่มีรายได้น้อย คุณจะได้ภาษีคืนมากกว่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่โดนหักจากการได้รับรายได้เงินปันผลอีกด้วย สาเหตุมาจาก “เงินปันผล” ที่ผู้ถือหุ้นได้รับนั้นมาจากกำไรของบริษัท ซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลยังถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอีก 10% ซึ่งตามกฎหมายถือเป็นการเสียภาษีซ้ำซ้อนจากกำไรก้อนเดียวกัน ภาครัฐจึงอนุญาตให้นักลงทุนขอ “เครดิตภาษีเงินปันผล” คืนได้ ในโพสนี้ผมได้ทำตัวอย่างเปรียบเทียบการคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเทียบกับระหว่าง 2 ทางเลือกคือ 1. ไม่นำรายได้เงินปันผลมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ใช้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% เป็น Final tax เลย) 2. นำรายได้เงินปันผลมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี และใช้เครดิตภาษีเงินปันผล หมายเหตุ: ถ้าบริษัทที่จ่ายเงินปันผลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (เช่น กิจการที่ได้รับสิทธิ BOI) ก็จะไม่มีเครดิตภาษีเงินปันผลครับ

by KKN การบัญชี

ผู้ประกอบการ

ขายของใน Shopee Lazada ยื่นรายได้ไม่ครบระวังภาษีย้อนหลัง

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการติดต่อเข้ามาว่าได้รับจดหมายเรียกตรวจสอบภาษีย้อนหลังของปี 61 และ 62 ซึ่งผู้ประกอบการได้เข้าไปพบเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว สาเหตุมาจากรายได้ที่ยื่นภาษีในระบบกรมสรรพากร น้อยกว่าข้อมูลรายได้ที่ทาง Shopee Lazada ส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากร จริงๆ เรื่องนี้แอดมินเคยโพสเตือนตั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีก่อนแล้วว่าทาง Platform ขายของออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และความน่ากลัวของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์คือทุกครั้งที่ส่งใบกำกับภาษีให้กับร้านค้า จะส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกรมสรรพากรด้วย ดังนั้น กรมสรรพากรจะมีข้อมูลว่าร้านค้าแต่ละร้านค้าเสียค่าคอมฯ ค่าธรรมเนียมให้ Platform ทั้งหมดกี่บาทต่อปี ถ้ากรมสรรพากรอยากรู้ว่าแต่ละร้านมีรายได้กี่บาทก็แค่คำนวณกลับเป็นรายได้ก็เท่านั้น เชื่อว่าจากนี้อีก 2-3 เดือนน่าจะมีผู้ประกอบการได้รับจดหมายกันเยอะขึ้นเรื่อยๆ ใครที่หนีภาษีอยู่ อย่าคิดว่าตัวเองจะรอดนะครับ เจ้าหน้าที่แค่ทำงานช้าเฉยๆๆ (ตอนนี้ปี 66 เพิ่งเรียกตรวจปี 61, 62 ถ้าใครโดนนี่เบี้ยปรับเงินเพิ่มล้มละลายกันเลยทีเดียว) ใครที่หนีภาษีอยู่แอดมินแนะนำว่าควรรีบวางแผนเสียภาษีให้ถูกต้องจะดีที่สุดครับ 😀

by KKN การบัญชี

ทั่วไป

งบการเงินแบบนี้ เสี่ยงโดนเรียกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง

หลังจากแอดมินวุ่นๆ กับการตรวจสอบบัญชีให้กับลูกค้า ก็ได้จัดทำโพสนี้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างงบการเงินที่มีความน่ากลัวและเสี่ยงที่จะโดนเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเรียกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง ผู้ประกอบการอย่าลืมตรวจสอบงบการเงินของบริษัทตัวเองก่อนยื่นงบกับหน่วยงานราชการนะครับ

by KKN การบัญชี

ทั่วไป

แจก Excel Macro ช่วยจัดทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

เอกสารใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน จะใช้ในกรณีที่ผุ้ประกอบการได้จ่ายค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ที่มีมูลค่าไม่เยอะ เช่น ค่าแมสเซนเจอร์ ซึ่งค่าใช้จ่ายพวกนี้ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการมักจะไม่ได้ออกเอกสารการรับชำระเงินมาให้ ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการไม่มีเอกสารหลักฐานในการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย กรมสรรพากรเข้าใจเรื่องนี้ดีเลยได้ออกแบบฟอร์ม “ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน” ขึ้นมาให้ผู้ประกอบได้เขียนรายการค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่ได้จ่ายไปจริงลงใบแบบฟอร์มนี้ พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองว่าได้จ่ายเงินไปจริง ก็สามารถทำเอกสารใบนี้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายได้ คุณสมบัติโปรแกรมมีดังนี้ ⛔แบบฟอร์มถูกต้องตามที่กรมสรรพากรแนะนำ ⛔ มีระบบฐานข้อมูล ⛔ ระบบ Auto running number ⛔ สามารถแก้ไขรายการใบรับรองแทนใบเสร็จที่เคยออกผิดไป เรียกกลับมาแก้ไขใหม่ได้ ⛔ Reprint เอกสารใหม่ได้ 🔍 http://www.iliketax.com/download/internalreceipt.xlsm (สำรอง) https://www.dropbox.com/t/OpDa9vtY1iawbg1Q เครดิต : ตัวแบบฟอร์มผมนำมาจาก www.babform.com ซึ่งทำไว้สวยมาก จากนั้นทำการออกแบบระบบการทำงานจะเขียน Excel Macro เองครับ

by KKN การบัญชี

ทั่วไป

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จากบุคคลเป็นนิติบุคคล ประหยัดภาษีมากกว่า

มีหลายกิจการประสบปัญหาไม่สามารถนำค่าโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับติดต่อลูกค้าให้กับกิจการมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้เนื่องจากบิลค่าโทรศัพท์เป็นชื่อของบุคคลธรรมดา ทำให้พิสูจน์ค่อนข้างลำบากว่าใช้ในกิจการหรือใช้ส่วนตัว ปัญหาดังกล่าวแก้ไขง่ายมากเพียงแค่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลเท่านั้นเอง จากนั้นให้กิจการจัดทำระเบียนเบอร์ภายในของหน่วยงาน ว่าเบอร์โทรศัพท์ไหนเป็นของแผนกอะไร โดยดูจากตำแหน่งของพนักงานที่เป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ ข้อดีของการเปลี่ยนมาเป็นเบอร์นิติบุคคล ▶บันทึกค่าโทรศัพท์มาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ ▶ ขอคืนภาษีซื้อได้ ▶ ไม่ถือเป็นเงินได้พนักงาน 🙂 รู้หรือไม่ปัจจุบันนี้การเปลี่ยนเบอร์จากบุคคลมาเป็นนิติบุคคลไม่ได้ยุ่งยากอีกต่อไปแล้ว AIS มีบริการย้ายเบอร์จากบุคคลธรรมดา เป็นนิติบุคคล ง่าย รวดเร็ว ใช้งานได้ทันที ผ่านระบบ AIS eBusiness Portal ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เรื่องที่หลายคนกังวลว่าจะพอเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลจะยุ่งยากเรื่องหักภาษี ณ ที่จ่ายก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะสามารถแต่งตั้งให้ AIS เป็นตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งแทนเราได้เลย สะดวก สบาย 😊 พร้อมโปรโมชั่นเด็ด อีกเพียบเลย สนใจสามารถดูรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ : https://m.ais.co.th/loH3PoKtB ….สะดวก สบาย 😀 พร้อมโปรโมชั่นเด็ดอีกเพียบ และถึงแม้จะเปลี่ยนเบอร์เป็นนิติบุคคลแล้ว ก็ยังสามารถสมัครแพ็กเกจของบุคคลธรรมดาจาก AIS ได้ทุกแพ็กเกจเลยนะ

by KKN การบัญชี

ทั่วไป

เงินเข้าบัญชีแบบไหน โดนส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากร

ช่วงนี้มีผู้ประกอบการหลายท่าน Inbox เข้ามาหาแอดมินพร้อมกับส่งรายงานข้อมูลเงินเข้าบัญชี เพื่อสอบถามว่าจะโดนส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรหรือไม่❓ โพสนี้จะเป็นการยกตัวอย่างการพิจารณาว่ากรณีไหนบ้างเข้าเงื่อนไขธุรกรรมลักษณะเฉพาะ ซึ่งผู้ที่เข้าเงื่อนไขธุรกรรมลักษระเฉพาะสถาบันการเงินจะทำหน้าที่นำส่งข้อมูลทางการเงินของผู้ที่เข้าเงื่อนไขธุรกรรมลักษณะเฉพาะให้กับกรมสรรพากรเพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาในการตรวจสอบภาษีต่อไป

by KKN การบัญชี

วางระบบบัญชี

สอนอ่านงบทดลอง และรายงานแยกประเภททั่วไป

ช่วงนี้เป็นเทศกาลปิดงบการเงิน และหลายสำนักงานบัญชีก็เริ่มปิดงบการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในสถานะผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของบริษัท เรามีหน้าที่จะต้องลงชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทที่นักบัญชีจัดทำขึ้นมา ว่างบการเงินถูกจัดทำอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง แอดมินอยากเชิญชวนผู้ประกอบการให้ลองตรวจสอบการจัดทำบัญชีก่อนที่จะลงลายมือชื่อ ว่างบการเงินของเรานั้นมีรายการอะไรที่ผิดปกติหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ เพราะทันทีที่ส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒน์และกรมสรรพากรไปเรียบร้อยแล้ว การแก้ไขข้อมูลต่างๆนั้นทำได้ยากมาก ในการตรวจสอบการบันทึกบัญชีผู้ประกอบการจะต้องอ่านงบทดลอง และรายงานแยกประเภททั่วไปของกิจการให้เป็นก่อน (สำคัญมาก) ซึ่งวันนี้แอดมินได้จัดทำโพสสอบการอ่านแบบเข้าใจง่ายหวังว่าโพสนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับ

by KKN การบัญชี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บุคคลทำธุรกิจขายสินค้า ไม่ได้เก็บเอกสาร ต้องเสียภาษี?

มีผู้ประกอบการหลายท่านเข้าเงื่อนไขธุรกรรมลักษณะเฉพาะกันหลายท่าน บางท่านก็กลัวภาษีย้อนหลังอยากจะกลับตัวกลับใจมายื่นภาษีให้ถูกต้อง แต่อยากรู้ยอดภาษีคร่าวๆ ว่าจะต้องเสียภาษีประมาณกี่บาท แอดมินทำโพสนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการคำนวณภาษีเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เตรียมใจ และเตรียมเงินในกระเป๋าเอาไว้แต่เนิ่นๆ

by KKN การบัญชี

วางระบบบัญชี

แจกไฟล์ Excel ช่วยสร้าง Text file

แจกไฟล์ Excel ช่วยสร้าง Text file สำหรับนำเข้าโปรแกรม RD Prep (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด. 1ก, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด. 3ก, ภ.ง.ด.53 และนายจ้างยื่นภาษีแทนพนักงาน) เรียกว่าครบทุกประเภทแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายเลย นักบัญชีควรเซฟเก็บเอาไว้เลยครับhttps://www.iliketax.com/download/whtreprep.xlsb(สำรอง dropbox) https://www.dropbox.com/t/YKAKxI8oSROi37yr เครดิต: คุณอธิฐ สุทธิปัญโญเป็นผู้จัดทำขึ้นไฟล์ และส่งให้ผมช่วยเผยแพร่ครับหมายเหตุ : กรณีที่ไฟล์ใช้ไม่ได้ให้ Unlock file ก่อนโดนการกดคลิ้กขวาที่ Excel จากนั้นเลือก properties กดติ๊กถูกที่ช่อง Unlock ครับ

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

รายจ่ายหักค่าใช้จ่าย 2 เท่า บันทึกบัญชีอย่างไร

เคยสงสัยกันหรือไม่❓ เวลาที่กิจการมีรายจ่ายที่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 2 เท่า เช่น รายจ่ายในการส่งพนักงานเข้ารับการศึกษาและอบรม (ค่าอบรมสัมมนา) เราจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร และยื่นภาษีอย่างไรเพื่อให้กิจการใช้สิทธิหักรายจ่ายได้ 2 เท่า 🔸ทางบัญชี ในทางบัญชีกิจการจะต้องบันทึกบัญชีรายจ่ายให้ตรงกับที่จ่ายเงินไปจริง เช่น จ่ายค่าอบรมสัมมนา 3,000 บาท กิจการจะต้องบันทึกบัญชีแค่ 3,000 บาท ไม่ใช่บันทึกบัญชีไปเลย 6,000 บาท แบบนี้จะผิด 😅แอดมินก็เจอนักบัญชีบันทึกบัญชีผิดแบบนี้บ่อยมาก 🔸ทางภาษี กรณีที่กิจการต้องการใช้สิทธิหักรายจ่ายที่มีสิทธิ “หักได้เพิ่มขึ้น” จะต้องกรอกเอกสารใบแนบ #ใบแนบรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น และกรอกรายจ่ายเพิ่มอีกในบรรทัดที่ตรงกับสิทธิการหักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น 🙂การใช้สิทธิหักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นในแบบ ภ.ง.ด.50 ก็เป็นการวางแผนภาษีโดยการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วน และปลอดภัยครับ

by KKN การบัญชี