บทความล่าสุด

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ถูกรางวัลชิงโชคดีใจเมื่อได้รับ แต่เศร้าใจเมื่อโดนภาษีย้อนหลัง

ผู้ถูกรางวัลชิงโชคส่วนใหญ่มักคิดว่าเมื่อได้รับรางวัลชิงโชค แล้วโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการเสียภาษีให้กรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องทำอะไรอีกเพราะจ่ายภาษีไปแล้ว สิ่งที่ถูกต้องคือ เงินได้จากการถูกรางวัลชิงโชค เป็นเงินได้ประเภทที่ 8 ผู้มีเงินได้มีหน้าที่นำรายได้ดังกล่าวมายื่นภาษีประจำปีด้วย แม้จะเป็นเงินได้ประเภทที่ 8 แต่ไม่สามารถเหลือหักค่าใช้จ่าย 60% ได้ ต้องหักค่าใช้จ่ายตามจริงเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะเป็น 0 เพราะการถูกรางวัลชิงโชคมักไม่มีต้นทุน

by KKN การบัญชี

แจกไฟล์

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ในรูปแบบ Excel file สะดวกและกรอกง่ายกว่า Pdf file มากเลยครับ Download เก็บไว้ใช้ได้เลยครับ https://www.iliketax.com/download/wht50.xlsx (สำรอง) https://bit.ly/3s23usl ขอบคุณไฟล์จากคุณอธิฐ สุทธิปัญโญ

by KKN การบัญชี

ทั่วไป

วิธีการตรวจสอบข้อมูลบริษัท ก่อนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนักมาก มาในหลายรูปแบบ และล่าสุดได้มาในรูปแบบของการเป็นบริษัทเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และหลอกให้ทำงานออนไลน์ เป็นงาน “คอนเฟิร์มออเดอร์” เราจะต้องทำการใส่เงินเข้าไปในระบบจากนั้นทำการคอนเฟิร์มสินค้า เมื่อทำถึงจำนวนที่กำหนดก็เสร็จสิ้นภารกิจได้จะรับเงินรางวัล โดยน้องผู้เสียหายให้แอดมินช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าบริษัทนี้มีตัวตนจริงหรือไม่ เมื่อตรวจสอบก็พบว่าเป็นบริษัทที่ปิดงบการเงินเปล่าไม่ได้มีรายได้จากการประกอบธุรกิจ ซึ่งแอดมินก็ไม่รู้ว่าบริษัทที่ตรวจสอบใช่บริษัทนั้นจริงหรือไม่ หรือถูกแอบอ้างชื่อมาอีก

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ง่ายนิดเดียว

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีที่ต้องจ่ายไปในทันทีเมื่อเรามีรายได้ โดยกรมสรรพากรกำหนดให้่นิติบุคคลผู้จ่ายเงินได้ เป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร แทนผู้มีเงินได้ คำถามที่พบบ่อยคือ ถ้าผู้ให้บริการไม่ยอมทำให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ทำอย่างไร? ตอบ : ถ้าผู้จ่ายเงินได้ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ก็ต้องควักเงินจ่ายเอง สำหรับเรื่องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่ % นำส่งด้วยแบบอะไร โพสนี้มีเคล็ดลับในการช่วยจำครับไปดูกันได้เลยครับ

by KKN การบัญชี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Tax point ของภาษีมูลค่าเพิ่ม

จุดความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Point) หมายถึง จุดที่เกิดภาระทางภาษี ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิเและหน้าที่ สิทธิ ในการเรียกเก็บ VAT จากผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ หน้าที่ ในการจัดทำใบกำกับภาษีขายเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งจัดทำรายงานภาษีขายและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร 🙂 เรามาดูกันครับว่า Tax point ของภาษีมูลค่าเพิ่มมีอะไรกันบ้าง

by KKN การบัญชี

แจกไฟล์

แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94 แบบผูกสูตร)

https://www.iliketax.com/download/pit942566.pdf (สำรอง) https://www.dropbox.com/t/LOgvWoW8v4X1laBD ผมแนะนำให้ยื่นภาษีผ่านระบบ E-Filing ครับสะดวกกว่าการยื่นแบบด้วยกระดาษมากครับ ไฟล์นี้สำหรับกรอกเพื่อคำนวณภาษีก่อนยื่น Online ครับ ปล. ใช้โปรแกรม Adobe acrobat dc (Version ฟรี) เปิดจะใช้งานได้เติมประสิทธิภาพครับ

by KKN การบัญชี

แจกไฟล์

แบบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51 แบบผูกสูตร)

https://www.iliketax.com/download/cit512566.pdf (สำรอง) https://www.dropbox.com/t/z6zMgVpeLRzzvOal ผมแนะนำให้ยื่นภาษีผ่านระบบ E-Filing ครับสะดวกกว่าการยื่นแบบด้วยกระดาษมากครับ ไฟล์นี้สำหรับกรอกเพื่อคำนวณภาษีก่อนยื่น Online ครับ ปล. ใช้โปรแกรม Adobe acrobat dc (Version ฟรี) เปิดจะใช้งานได้เติมประสิทธิภาพครับ

by KKN การบัญชี

เอกสารทางภาษี

ซื้อของจาก Shopee Lazada แล้วไม่ได้รับใบเสร็จ ทำอย่างไร

1)จัดทำเอกสารใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 2)แนบหลักฐานการสั่งซื้อสินค้า + รูปถ่ายสินค้า + หลักฐานการจ่ายชำระเงิน วิธีนี้สามารถนำไปใช้กับการซื้อสินค้าแล้วผู้ขายไม่ออกใบเสร็จได้ทุกกรณีเลยครับ ไม่จำกัดเฉพาะการซื้อของจาก Shopee Lazada เท่านั้น เอกสาร “ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน” จะใช้แก้ไขปัญหากรณีที่กิจการซื้อสินค้าหรือบริการ แล้วผู้ขายสินค้าไม่ได้ออกเอกสารหลักฐานการจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการให้ เช่น ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน กรณีที่เป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดจำนวนเงินไม่เยอะ เช่น ค่าแมสเซนเจอร์ส่งเอกสาร 50 บาท ผู้ประกอบการสามารถเขียนรายการจ่ายค่าใช้จ่ายลงในเอกสาร “ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินได้เลย” ไม่จำต้องแนบเอกสารอะไรเพิ่มเติม แต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าสูง กิจการจะต้องแนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ได้ว่ากิจการมีการซื้อสินค้าและได้จ่ายเงินไปจริง เช่น หลักฐานการสั่งซื้อสินค้า, หลักฐานการได้รับเสินค้าหรือบริการ เช่น รูปถ่ายสินค้า, หลักฐานการจ่ายชำระเงิน เช่น Slip โอนเงิน เป็นต้น ใครอยากได้แบบฟอร์มใบรับรองแทบใบเสร็จรับเงิน (Excel File) >> bit.ly/3Ilw0tf (สำรอง) www.dropbox.com/t/QtE8MHU8Ifvt4zMR

by KKN การบัญชี

ทั่วไป

3 เรื่องที่บริษัทจำกัดมักจะทำผิด

บริษัทจำกัดในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นกิจการในครอบครัว หรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่คนเดียว (ถือหุ้น 99.99% ทีเหลือถือคนละ 1 หุ้น) ทำให้ในบางเรื่องละเลยไม่ได้สนใจ เพราะถือว่าเราเป็นเจ้าของบริษัท แอดมินได้นำ 3 เรื่องที่บริษัทจำกัดส่วนใหญ่มักจะทำผิด ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ค่าปรับแสนแพง ซึ่งการทำให้ถูกต้องไม่ได้เสียเวลาเท่าไหร่ ดังนั้นถ้าใครมีเวลาว่างก็ทำให้ถูกต้องด้วยนะครับ แบบฟอร์มใบหุ้น >> https://www.dropbox.com/t/VKKBqrWsO4uKjgSG แบบฟอร์มสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น >> https://www.dropbox.com/t/LX2bLdjeb9KsRO9A

by KKN การบัญชี

ทั่วไป

เปิดบริษัท จำเป็นต้องมีเงินจริงหรือไม่

ในขั้นตอนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่กรมพัฒน์ ผู้ประกอบการไม่ต้องนำเงินไปโชว์กับเจ้าหน้าที่ว่าตนเองมีเงินจริงตามทุนจดทะเบียนที่ระบุไว้ เจ้าหน้าที่จะเชื่อเอกสาร “ใบสำคัญรับชำระเงินค่าหุ้น” ที่ผู้ก่อการจัดทำขึ้นมา ถ้าเอกสารใบนั้นระบุว่าผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นเรียบร้อยก็คือว่าชำระแล้ว ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานว่ามีเงินจริง 1. ทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท 2. มีชาวต่างชาติมาร่วมถือหุ้นในบริษัท (อันนี้กลัวว่าคนไทยจะเป็นนอมินี) ถ้าเข้า 2 กรณีนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องไปให้ธนาคารออกเอกสารหนังสือยืนยันยอดเงินคงเหลือในบัญชีมาเป็นเอกสารประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่ามีเงินในบัญชีมากกว่าเงินที่จะต้องชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนหรือไม่

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ได้เงินปันผลจากหุ้นยื่นภาษีอย่างไร ให้ประหยัดภาษี

เรื่องของรายได้เงินปันผล ถ้าคุณรู้จักการคำนวณภาษีเงินปันผลแบบใช้เครดิตภาษีเงินปันผลจะช่วยทำให้คุณประหยัดภาษีได้ และสำหรับคนที่มีรายได้น้อย คุณจะได้ภาษีคืนมากกว่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่โดนหักจากการได้รับรายได้เงินปันผลอีกด้วย สาเหตุมาจาก “เงินปันผล” ที่ผู้ถือหุ้นได้รับนั้นมาจากกำไรของบริษัท ซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลยังถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอีก 10% ซึ่งตามกฎหมายถือเป็นการเสียภาษีซ้ำซ้อนจากกำไรก้อนเดียวกัน ภาครัฐจึงอนุญาตให้นักลงทุนขอ “เครดิตภาษีเงินปันผล” คืนได้ ในโพสนี้ผมได้ทำตัวอย่างเปรียบเทียบการคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเทียบกับระหว่าง 2 ทางเลือกคือ 1. ไม่นำรายได้เงินปันผลมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ใช้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% เป็น Final tax เลย) 2. นำรายได้เงินปันผลมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี และใช้เครดิตภาษีเงินปันผล หมายเหตุ: ถ้าบริษัทที่จ่ายเงินปันผลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (เช่น กิจการที่ได้รับสิทธิ BOI) ก็จะไม่มีเครดิตภาษีเงินปันผลครับ

by KKN การบัญชี

ผู้ประกอบการ

ขายของใน Shopee Lazada ยื่นรายได้ไม่ครบระวังภาษีย้อนหลัง

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการติดต่อเข้ามาว่าได้รับจดหมายเรียกตรวจสอบภาษีย้อนหลังของปี 61 และ 62 ซึ่งผู้ประกอบการได้เข้าไปพบเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว สาเหตุมาจากรายได้ที่ยื่นภาษีในระบบกรมสรรพากร น้อยกว่าข้อมูลรายได้ที่ทาง Shopee Lazada ส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากร จริงๆ เรื่องนี้แอดมินเคยโพสเตือนตั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีก่อนแล้วว่าทาง Platform ขายของออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และความน่ากลัวของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์คือทุกครั้งที่ส่งใบกำกับภาษีให้กับร้านค้า จะส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกรมสรรพากรด้วย ดังนั้น กรมสรรพากรจะมีข้อมูลว่าร้านค้าแต่ละร้านค้าเสียค่าคอมฯ ค่าธรรมเนียมให้ Platform ทั้งหมดกี่บาทต่อปี ถ้ากรมสรรพากรอยากรู้ว่าแต่ละร้านมีรายได้กี่บาทก็แค่คำนวณกลับเป็นรายได้ก็เท่านั้น เชื่อว่าจากนี้อีก 2-3 เดือนน่าจะมีผู้ประกอบการได้รับจดหมายกันเยอะขึ้นเรื่อยๆ ใครที่หนีภาษีอยู่ อย่าคิดว่าตัวเองจะรอดนะครับ เจ้าหน้าที่แค่ทำงานช้าเฉยๆๆ (ตอนนี้ปี 66 เพิ่งเรียกตรวจปี 61, 62 ถ้าใครโดนนี่เบี้ยปรับเงินเพิ่มล้มละลายกันเลยทีเดียว) ใครที่หนีภาษีอยู่แอดมินแนะนำว่าควรรีบวางแผนเสียภาษีให้ถูกต้องจะดีที่สุดครับ 😀

by KKN การบัญชี

ทั่วไป

งบการเงินแบบนี้ เสี่ยงโดนเรียกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง

หลังจากแอดมินวุ่นๆ กับการตรวจสอบบัญชีให้กับลูกค้า ก็ได้จัดทำโพสนี้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างงบการเงินที่มีความน่ากลัวและเสี่ยงที่จะโดนเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเรียกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง ผู้ประกอบการอย่าลืมตรวจสอบงบการเงินของบริษัทตัวเองก่อนยื่นงบกับหน่วยงานราชการนะครับ

by KKN การบัญชี

ทั่วไป

แจก Excel Macro ช่วยจัดทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

เอกสารใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน จะใช้ในกรณีที่ผุ้ประกอบการได้จ่ายค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ที่มีมูลค่าไม่เยอะ เช่น ค่าแมสเซนเจอร์ ซึ่งค่าใช้จ่ายพวกนี้ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการมักจะไม่ได้ออกเอกสารการรับชำระเงินมาให้ ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการไม่มีเอกสารหลักฐานในการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย กรมสรรพากรเข้าใจเรื่องนี้ดีเลยได้ออกแบบฟอร์ม “ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน” ขึ้นมาให้ผู้ประกอบได้เขียนรายการค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่ได้จ่ายไปจริงลงใบแบบฟอร์มนี้ พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองว่าได้จ่ายเงินไปจริง ก็สามารถทำเอกสารใบนี้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายได้ คุณสมบัติโปรแกรมมีดังนี้ ⛔แบบฟอร์มถูกต้องตามที่กรมสรรพากรแนะนำ ⛔ มีระบบฐานข้อมูล ⛔ ระบบ Auto running number ⛔ สามารถแก้ไขรายการใบรับรองแทนใบเสร็จที่เคยออกผิดไป เรียกกลับมาแก้ไขใหม่ได้ ⛔ Reprint เอกสารใหม่ได้ 🔍 http://www.iliketax.com/download/internalreceipt.xlsm (สำรอง) https://www.dropbox.com/t/OpDa9vtY1iawbg1Q เครดิต : ตัวแบบฟอร์มผมนำมาจาก www.babform.com ซึ่งทำไว้สวยมาก จากนั้นทำการออกแบบระบบการทำงานจะเขียน Excel Macro เองครับ

by KKN การบัญชี

ทั่วไป

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จากบุคคลเป็นนิติบุคคล ประหยัดภาษีมากกว่า

มีหลายกิจการประสบปัญหาไม่สามารถนำค่าโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับติดต่อลูกค้าให้กับกิจการมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้เนื่องจากบิลค่าโทรศัพท์เป็นชื่อของบุคคลธรรมดา ทำให้พิสูจน์ค่อนข้างลำบากว่าใช้ในกิจการหรือใช้ส่วนตัว ปัญหาดังกล่าวแก้ไขง่ายมากเพียงแค่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลเท่านั้นเอง จากนั้นให้กิจการจัดทำระเบียนเบอร์ภายในของหน่วยงาน ว่าเบอร์โทรศัพท์ไหนเป็นของแผนกอะไร โดยดูจากตำแหน่งของพนักงานที่เป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ ข้อดีของการเปลี่ยนมาเป็นเบอร์นิติบุคคล ▶บันทึกค่าโทรศัพท์มาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ ▶ ขอคืนภาษีซื้อได้ ▶ ไม่ถือเป็นเงินได้พนักงาน 🙂 รู้หรือไม่ปัจจุบันนี้การเปลี่ยนเบอร์จากบุคคลมาเป็นนิติบุคคลไม่ได้ยุ่งยากอีกต่อไปแล้ว AIS มีบริการย้ายเบอร์จากบุคคลธรรมดา เป็นนิติบุคคล ง่าย รวดเร็ว ใช้งานได้ทันที ผ่านระบบ AIS eBusiness Portal ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เรื่องที่หลายคนกังวลว่าจะพอเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลจะยุ่งยากเรื่องหักภาษี ณ ที่จ่ายก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะสามารถแต่งตั้งให้ AIS เป็นตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งแทนเราได้เลย สะดวก สบาย 😊 พร้อมโปรโมชั่นเด็ด อีกเพียบเลย สนใจสามารถดูรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ : https://m.ais.co.th/loH3PoKtB ….สะดวก สบาย 😀 พร้อมโปรโมชั่นเด็ดอีกเพียบ และถึงแม้จะเปลี่ยนเบอร์เป็นนิติบุคคลแล้ว ก็ยังสามารถสมัครแพ็กเกจของบุคคลธรรมดาจาก AIS ได้ทุกแพ็กเกจเลยนะ

by KKN การบัญชี

ทั่วไป

เงินเข้าบัญชีแบบไหน โดนส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากร

ช่วงนี้มีผู้ประกอบการหลายท่าน Inbox เข้ามาหาแอดมินพร้อมกับส่งรายงานข้อมูลเงินเข้าบัญชี เพื่อสอบถามว่าจะโดนส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรหรือไม่❓ โพสนี้จะเป็นการยกตัวอย่างการพิจารณาว่ากรณีไหนบ้างเข้าเงื่อนไขธุรกรรมลักษณะเฉพาะ ซึ่งผู้ที่เข้าเงื่อนไขธุรกรรมลักษระเฉพาะสถาบันการเงินจะทำหน้าที่นำส่งข้อมูลทางการเงินของผู้ที่เข้าเงื่อนไขธุรกรรมลักษณะเฉพาะให้กับกรมสรรพากรเพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาในการตรวจสอบภาษีต่อไป

by KKN การบัญชี

วางระบบบัญชี

สอนอ่านงบทดลอง และรายงานแยกประเภททั่วไป

ช่วงนี้เป็นเทศกาลปิดงบการเงิน และหลายสำนักงานบัญชีก็เริ่มปิดงบการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในสถานะผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของบริษัท เรามีหน้าที่จะต้องลงชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทที่นักบัญชีจัดทำขึ้นมา ว่างบการเงินถูกจัดทำอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง แอดมินอยากเชิญชวนผู้ประกอบการให้ลองตรวจสอบการจัดทำบัญชีก่อนที่จะลงลายมือชื่อ ว่างบการเงินของเรานั้นมีรายการอะไรที่ผิดปกติหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ เพราะทันทีที่ส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒน์และกรมสรรพากรไปเรียบร้อยแล้ว การแก้ไขข้อมูลต่างๆนั้นทำได้ยากมาก ในการตรวจสอบการบันทึกบัญชีผู้ประกอบการจะต้องอ่านงบทดลอง และรายงานแยกประเภททั่วไปของกิจการให้เป็นก่อน (สำคัญมาก) ซึ่งวันนี้แอดมินได้จัดทำโพสสอบการอ่านแบบเข้าใจง่ายหวังว่าโพสนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับ

by KKN การบัญชี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บุคคลทำธุรกิจขายสินค้า ไม่ได้เก็บเอกสาร ต้องเสียภาษี?

มีผู้ประกอบการหลายท่านเข้าเงื่อนไขธุรกรรมลักษณะเฉพาะกันหลายท่าน บางท่านก็กลัวภาษีย้อนหลังอยากจะกลับตัวกลับใจมายื่นภาษีให้ถูกต้อง แต่อยากรู้ยอดภาษีคร่าวๆ ว่าจะต้องเสียภาษีประมาณกี่บาท แอดมินทำโพสนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการคำนวณภาษีเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เตรียมใจ และเตรียมเงินในกระเป๋าเอาไว้แต่เนิ่นๆ

by KKN การบัญชี

วางระบบบัญชี

แจกไฟล์ Excel ช่วยสร้าง Text file

แจกไฟล์ Excel ช่วยสร้าง Text file สำหรับนำเข้าโปรแกรม RD Prep (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด. 1ก, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด. 3ก, ภ.ง.ด.53 และนายจ้างยื่นภาษีแทนพนักงาน) เรียกว่าครบทุกประเภทแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายเลย นักบัญชีควรเซฟเก็บเอาไว้เลยครับhttps://www.iliketax.com/download/whtreprep.xlsb(สำรอง dropbox) https://www.dropbox.com/t/YKAKxI8oSROi37yr เครดิต: คุณอธิฐ สุทธิปัญโญเป็นผู้จัดทำขึ้นไฟล์ และส่งให้ผมช่วยเผยแพร่ครับหมายเหตุ : กรณีที่ไฟล์ใช้ไม่ได้ให้ Unlock file ก่อนโดนการกดคลิ้กขวาที่ Excel จากนั้นเลือก properties กดติ๊กถูกที่ช่อง Unlock ครับ

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

รายจ่ายหักค่าใช้จ่าย 2 เท่า บันทึกบัญชีอย่างไร

เคยสงสัยกันหรือไม่❓ เวลาที่กิจการมีรายจ่ายที่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 2 เท่า เช่น รายจ่ายในการส่งพนักงานเข้ารับการศึกษาและอบรม (ค่าอบรมสัมมนา) เราจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร และยื่นภาษีอย่างไรเพื่อให้กิจการใช้สิทธิหักรายจ่ายได้ 2 เท่า 🔸ทางบัญชี ในทางบัญชีกิจการจะต้องบันทึกบัญชีรายจ่ายให้ตรงกับที่จ่ายเงินไปจริง เช่น จ่ายค่าอบรมสัมมนา 3,000 บาท กิจการจะต้องบันทึกบัญชีแค่ 3,000 บาท ไม่ใช่บันทึกบัญชีไปเลย 6,000 บาท แบบนี้จะผิด 😅แอดมินก็เจอนักบัญชีบันทึกบัญชีผิดแบบนี้บ่อยมาก 🔸ทางภาษี กรณีที่กิจการต้องการใช้สิทธิหักรายจ่ายที่มีสิทธิ “หักได้เพิ่มขึ้น” จะต้องกรอกเอกสารใบแนบ #ใบแนบรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น และกรอกรายจ่ายเพิ่มอีกในบรรทัดที่ตรงกับสิทธิการหักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น 🙂การใช้สิทธิหักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นในแบบ ภ.ง.ด.50 ก็เป็นการวางแผนภาษีโดยการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วน และปลอดภัยครับ

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
Bitcoin
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
SMEs
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การตัดหนี้สูญ
การบริจาค
การบันทึกบัญชีเงินสดรับ-จ่าย
การประมาณการกำไรสุทธิขาดไป
การลงทุน
การลงประกาศหนังสือพิมพ์
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการร่วมค้า และกิจการค้าร่วม
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ขายหนังสือแถมคอร์สเรียนออนไลน์
คริปโทเคอร์เรนซี
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
งบการเงินส่วนบุคคล
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ตราประทับ
ทรัพย์สิน
ทั่วไป
ทำประกันให้พนักงาน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บัญชีและภาษี
บิลเงินสด
ประกัน keyman
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ประเภทเช็ค
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด. 1ก
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษี e-Service
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีนำเข้าสินค้า
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
ยื่นแบบ
ยื่นแบบอย่างไรให้ประหยัดค่าปรับที่สุด
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วงจรเงินสด
วางระบบบัญชี
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
ส่วนลดกาาค้าและส่วนลดเงินสด
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสมทบประกันสังคม
เงินสำรองจ่าย
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พนักงาน
เงินได้พึงประเมิน
เช่าซื้อ-ลิสซิ่ง
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เราเที่ยวด้วยกัน
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แจกไฟล์
แรงงานต่างด้าว
โครงการคนละครึ่ง
โทษปรับ
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน