×

บริษัท เคเคเอ็น การบัญชี จำกัด

สำนักงานบัญชี ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพทางด้านบัญชีแบบครบวงจร ได้แก่ รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี และจดทะเบียนบริษัท ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ประกอบการทุกท่านสามารถมั่นใจในความถูกต้องของการปฏิบัติงาน และตลอดระยะเวลา
ประสบการณ์กว่า 10 ปี ทีมงานมืออาชีพทางด้านบัญชีกว่า 15 ชีวิต เราพร้อมที่จะให้บริการอย่างมืออาชีพแก่ลูกค้า

บริการทางด้านบัญชีแบบมืออาชีพ

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี จัดทำงบการเงิน รับปิดงบ ด้วยทีมงานมืออาชีพ และควบคุมคุณภายโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

ดูรายละเอียด

รับตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามมาตรฐานการสอบบัญชีไทยที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ดูรายละเอียด

รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกรมพัฒน์ กรมสรรพากร และประกันสังคม โดยผู้เชี่ยวชาญ

ดูรายละเอียด

รับสอนบัญชี

รับสอนบัญชี แบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็ก ผู้เรียนสามารถกำหนดเนื้อหาที่ต้องการได้ เพื่อให้สามารถนำไปใช้จริงได้

ดูรายละเอียด

รับวางระบบบัญชี

รับวางระบบบัญชี ธุรกิจเปิดใหม่ ธุรกิจเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

ดูรายละเอียด

รับวางแผนภาษี

รับวางแผนภาษี ขอคืนภาษี เจรจาต่อรองภาษีกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษี

ดูรายละเอียด

รับคัดหนังสือรับรอง

บริการคัดหนังสือรับรองและเอกสารจากกรมพัฒน์แบบเร่งด่วนได้รับเอกสารภายใน 3 ชั่วโมง

ดูรายละเอียด

รับเขียนโปรแกรมบัญชี

รับเขียนโปรแกรมบัญชี โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและภาษี ซึ่งเข้าใจระบบการทำงานเป็นอย่างดี

ดูรายละเอียด

ทำไมเราจึงมั่นใจว่าจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี เราได้ให้บริการลูกค้ามากกว่า 2,000 ราย สำนักงานบัญชีมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานอย่างต่อเนื่องทุกปี มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน และเทรนนิ่งพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สำนักงานของเราสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

เราแตกต่างจากสำนักงานบัญชีอื่นอย่างไร

สำนักงานบัญชีมีอยู่มากมายทั่วประเทศ สิ่งที่บริษัทของเรามีอยู่แตกต่างคู่แข่งทั่วไป คือ บริษัทเรามีการทุนในเทคโนโลยี่และมีการพัฒนาระบบการทำงานอยู่ตลอดเวลา เรามีการให้ความรู้ด้านบัญชีและภาษีกับลูกค้าใหม่ทุกราย ลูกค้าที่ใช้บริการรับทำบัญชีกับเรา จะต้องมีการปฏิบัติตามระบบที่เราวางเอาไว้ นอกจากจะทำให้สำนักงานบัญชีทำงานได้ง่ายขึ้น ยังจะส่งผลทำให้ระบบบัญชีของลูกค้ามีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเติบโตได้ในอนาคต ไม่ต้องกังวลเรื่องระบบบัญชีและภาษี

สิ่งที่ลูกค้าจะได้จากการใช้บริการจากเรา

คู่มือภาษีสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจภาพรวมของภาษีในประเทศไทย
แบบฟอร์มและตัวอย่างเอกสารที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ
โปรแกรมเปิดบิลสำหรับออกใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน ทั้งแบบ On cloud และ Offline
โปรแกรมบริการจัดการรายจ่าย ช่วยจัดทำใบสำคัญจ่ายและออกเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
โปรแกรมจัดการเงินเดือน สำหรับจัดการในเรื่องของการจ่ายเงินเดือนพนักงานในบริษัท

ปัญหาที่ลูกค้าส่วนใหญ่พบ


ไม่มีความรู้ด้านบัญชีและภาษี
จ้างสำนักงานบัญชีแล้ว แต่ก็โดนสรรพากรเรียกพบตลอด
ตลอดทั้งปีไม่เคยรู้ว่าผลประกอบการตัวเองเป็นอย่างไร
ไม่เคยได้รับคำแนะนำในการวางแผนภาษีที่ถูกต้อง
เวลาต้องการคำปรึกษา ไม่สามารถติดต่อสำนักงานบัญชีได้

ความสำเร็จในธุรกิจของท่าน เป็นเป้าหมายในการทำงานของเรา


บริการประทับใจด้วยทีมงานมืออาชีพ


ยินดีให้ปรึกษา

ยินดีให้ปรึกษา

คลิ้กติดต่อขอคำปรึกษา