views

สรุปการออกใบกำกับภาษี Shopee

🙂เนื่องจากมีผู้ประกอบการหลายท่านยังสับสนกับการออกใบกำกับภาษีขาย กรณีขายสินค้าผ่าน Platform Shopee อยู่ ว่าจะต้องนำข้อมูลในส่วนไหนบ้างมาออกใบกำกับภาษีขายให้กับลูกค้า

เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจง่ายขึ้น แอดมินได้หยิบตัวรายการคำสั่งซื้อจริงมาใช้เป็นข้อมูลในการยกตัวอย่างการออกใบกำกับภาษี


October 26, 2022
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ