views

กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี

HIGHLIGHTS
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การประกอบกิจการที่การขายสินค้าหรือให้บริการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ประกอบการที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี คือ ผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการให้บริการ หรือขายสินค้าผ่านเว็บไซต์นั่นเองครับ ส่วนจะมีกิจการอะไรบ้างนั่น เราไปดูกันครับ

ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 • ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • มีสิทธิและหน้าที่ในการเสียภาษีเช่นเดียวกับผู้ประกอบการค้าขายมีหน้าร้านทั่วไป ที่ต้องนำรายได้มารวมคำนวณยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ และมีหน้าที่จดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามเงื่อนไขของกฎหมาย

1. เว็บไซต์แสดงรูป และราคาสินค้า (Catalog Website)

 • เว็บไซต์ที่ผู้ประกอบการจัดทำขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่
  • เป็นห้องแสดงสินค้า
  • รายการราคาสินค้า
  • ประชาสัมพันธ์รายการสินค้าโปรโมชั่น ณ ช่วงเวลานั้น
 • เน้นไปทางโฆษณาสินค้าตัวใหม่ๆ แต่ไม่ได้มีการซื้อขายสินค้าออนไลน์
 • หากผู้ซื้อสินค้าสนใจจะซื้อสินค้า ต้องโทรศัพท์เพื่อสั่งสินค้า
 • การชำระราคาค่าสินค้า จะเกิดขึ้นทันทีที่รับมอบสินค้าจากพนักงานส่งสินค้า

2.เว็บไซต์เพื่อการขายสินค้า (e-Shopping)

 • สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกิจการ
 • ใช้ชื่อกิจการเป็นชื่อเว็บไซต์โดยไม่มีคำอื่นต่อท้าย
 • สร้างกิจกรรมบนเว็บไซต์แบบเต็มรูปแบบ โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ
 • มีการเคลื่อนไหว ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ให้ทันสมัยตลอดเวลา
 • มักมีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก
 • การขายสินค้า จะมีระบบการรับชำระค่าสินค้า มีตะกร้าให้เลือกสินค้า
 • มีระบบการตรวจสอบการส่งของ มีระบบต่างๆ อีกมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า

ความแตกต่าง

3.การขายสินค้าบนชุมชนเว็บบอร์ดโดยผู้ขายไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง (Community Web)

4.เว็บไซต์เพื่อการประมูลขายสินค้า e-Auction (electronic auction)

5.เว็บไซต์ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ e-Market Place หรือ Shopping Mall

6.เว็บไซต์แหล่งซื้อขายภาพถ่ายดิจิตอล Stock Photo

7.การรับโฆษณาจากเว็บไซต์กูเกิ้ล Google AdSense

8.การทำให้ผลการค้นหาบนกูเกิ้ลติดลำดับแรกๆ SEO หรือ Search Engine Optimization

9.เว็บไซต์นายหน้าการขายสินค้าและบริการ Affiliate Marketing

10.การเล่นเกมผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ Game Online

ผู้ประกอบการที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี : มีรายได้จากการให้บริการ หรือขายสินค้าผ่านเว็บไซต์

 • ภาษีที่เกี่ยวข้อง
  • รายได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการมารวมกับรายได้อื่นที่มีอยู่ นำไปคำนวณเพื่อยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ในกรณีที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปีหรือต่อรอบระยะเวลาบัญชี มีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


February 8, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ