views

ขายของออนไลน์เจอพี่สรรพากรเรียกตรวจ

สรรพากรส่งจดหมายมาที่บ้าน เพื่อเรียกพบเรื่องการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อเข้าพบสรรพากรมีการ Print หน้าเว็บไซต์พร้อมเลขที่บัญชีธนาคารของร้านค้า (เรียกว่าหนักฐานแน่นหนาดิ้นไม่หลุด)สรรพากรสอนถามเกี่ยวกับธุรกิจขายของออนไลน์ พร้อมกับให้เราไปขอ Bank statement ทุกบัญชีที่แสดงในเว็บไซต์ย้อนหลังตั้งแต่เปิดร้าน (เจ้าของเพิ่งเปิดร้านได้ปีกว่า) เมื่อนำข้อมูลบัญชีธนาคารไปให้สรรพากร เจ้าหน้าที่ประเมินรายได้ของร้าน จากยอดเงินเข้าบัญชีธนาคารทั้งหมด และให้เราชี้แจ้งยอดที่ไม่ใช่รายการขาย.

สรรพากรมีอำนาจในการขอให้เราส่ง Bank statement หรือไม่

เมื่อเจ้าหน้ามีมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการภาษีไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าทีมีอำนาจให้นำบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องมาแสดงได้

เจ้าหน้าที่มีสิทธิประเมินรายได้ตามยอดเงินเข้าบัญชีหรือไม่

ตามกฎหมายแล้วเจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินเงินภาษีอากร และแจ้งจำนวนภาษีอากรที่ต้องชำระไปยังผู้ต้องเสียภาษีอากร แต่ผู้เสียภาษีมีสิทธิ์ที่จะอุทรการประเมินนั้นได้

สรุปถ้าโดนตรวจแล้วต้องทำอย่างไร

  • ไปพบเจ้าหน้าที่ตามที่ได้รับจดหมายเรียก (เจ้าหน้าที่ใจดีทุกคน)
  • ไปขอ Bank statement ธนาคาร
เช็คยอดรายรับใน Bank statement     
- ยอดไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปี  ^_^ เสียภาษีชุดเล็ก
- เกิน 1.8 ล้านต่อปี  T_T เตรียมร้องขอชีวิต 
  • พยายามหารายการที่ไม่ใช่ขายสินค้า เชื่อการโอนเงินระหว่างบัญชี รายการขอยืมเงิน เพื่อลดยอดรายรับ (รายการพวกนี้มันจะเป็นยอดเงินกลมๆ จำนวนเงินเยอะๆ)
  • อ้อนวอนเจ้าหน้าที่ขอยกเว้นพวกเบี้ยปรับเงินเพิ่ม (ดราม่าความยากจน ภาระต่าง)
  • ขอผ่อนชำระภาษีได้ 3 งวดพร้อมดอกเบี้ย

แนวทางแก้ไข

  • ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และเริ่มวางแผนภาษี
  • แยกบัญชีร้านค้ากับบัญชีส่วนตัวออกจากกัน
  • จบแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะ Dark

February 3, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ