views

ขายหนังสือแถมคอร์สเรียนออนไลน์ ยกเว้นภาษีหรือไม่

รู้หรือไม่การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน เป็นรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ช่วงนี้เราจะพบว่ามีการคอร์สอบรมในรูปแบบของหนังสือแถมคอร์สเรียนออนไลน์ หรือขายแฟ้มคู่มือแถมเนื้อหาวีดีโออบรมที่อยู่ในรูปแบบของ Flash drive ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่ากรณีนี้จะต้องเสียภาษีหรือไม่

เราไปค้นหาคำตอบกันเลยครับ


November 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ