views

ค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

วันนี้ผมจะมาพูดถึงในกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงานจะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าการฝึกงานธรรมดา ก็คือนอกจากจะมีการให้ค่าเบี้ยเลี้ยงแล้ว ก็อาจจะมีการจ่ายค่าเล่าเรียน หรือค่าที่พักให้ด้วย เพื่อที่จบมาแล้วจะรับเข้าทำงานเลย

.

เรามาดูกันครับว่ารายจ่ายเหล่านี้จะเป็นรายจ่ายต้องห้าม หรือได้รับการยกเว้นครับ


February 8, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ