views

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วมีภาระต้องทำอะไรบ้าง

หลังจากที่เรามีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี กฏหมายจะบังคับให้ผู้ประกอบการจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม วันนี้ผมจะมาสรุปภาระหน้าที่ที่จะต้องทำหลังจากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มว่ามีอะไรกันบ้าง

.1️⃣ ออกใบกำกับภาษีทุกครั้ง (แม้ลูกค้าจะไม่ต้องการก็ตาม)

2️⃣ จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย

3️⃣ จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

4️⃣ ยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม


November 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ