views

ลองจัดทำงบการเงินส่วนบุคคลกัน

หลายคนน่าจะเคยมีความสงสัยว่า ที่เราขยันทำงานเก็บเล็กผสมน้อยสร้างเนื้อสร้างตัวกันมาหลายปี ณ ปัจจุบันเรามีสถานะการเงินเป็นอย่างไรบ้าง เพราะครั้งก็จะสับสนอยู่หน่อยๆ เช่น เรามีบ้าน 1 หลัง รถ 1 คัน แต่ทรัพย์สินทั้ง 2 อย่างเราก็ยังติดหนี้ธนาคารอยู่

การจัดทำงบการเงินส่วนตัวจะทำให้เรารู้ว่าปัจจุบันเรามีสินทรัพย์ หนี้สิน สภาพคล่องเท่าไหร่เพื่อจะได้วางแผนการเงินส่วนบุคคลได้

ใครมีเวลาว่างอย่าลืมลองทำกันดูนะครับ น่าจะมีประโยชน์กับทุกคน


November 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ