views

ซื้อสินค้ามาเพื่อขายแต่นำไปบริจาค

HIGHLIGHTS
ซื้อสินค้ามาเพื่อขายแต่นำไปบริจาค . การที่บริษัทซื้อสินค้ามาเพื่อขาย และได้เคลมภาษีซื้อแล้ว แต่ว่าในภายหลังมีการนำสินค้านั้นไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งทำให้เกิดคำถามหลายๆคำถามไม่ว่าจะ ต้องออกใบกำกับภาษีขายมั้ย? นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 มั้ย? หรือตัดออกจากสต็อกได้อย่างไง? . ซึ่งหลักๆแล้ว การนำสินค้าไปบริจาคให้โรงพยาบาลของรัฐ ถือเป็นการบริจาคสินค้าให้แก่สถานพยาบาลที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีขาย หรือ นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.30 ครับ . แต่จะตัดออกจากสต็อกได้อย่างไงนั้นสามารถดูในโพสนี้ได้เลยครับ

February 8, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ