views

ซื้อสินค้า/ซื้อบริการ จัดเก็บเอกสารอย่างไร

สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่ยังไม่เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดเก็บเอกสาร วันนี้แอดมินมาจะแนะนำ Flow ของการทำงานในเรื่องของการซื้อสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจขั้นการทำงานของระบบซื้อสินค้าและบริการ เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดเก็บเอกสารได้ด้วยตัวเอง


7 มิ.ย. 2565
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ