views

ทำผิดพระราชบัญญัติการบัญชี ระวังโทษปรับหรือจำคุก

📌ทำผิดพระราชบัญญัติการบัญชี ระวังโทษปรับหรือจำคุก

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิด “บริษัท” คือเรื่องของการจัดทำบัญชี และในการจัดทำบัญชีนั้นมีกฏหมายที่เกี่ยวข้องอยู่นักบัญชีรวมถึงผู้บริหารของกิจการคือ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547

วันนี้แอดมินเลยถือโอกาสมาสรุปบทลงโทษที่สำคัญให้กับทุกคนทราบจะได้ไม่ทำผิดกันครับ


November 5, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ