views

ทำไมกิจการถึงห้ามขอคืนภาษี

ณ บริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งที่เพิ่งเปิดกิจการไทย ผู้บริหารต่างชาติกำลังคุยกับผู้จัดการบัญชี


February 1, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ