views

บิลเงินสด มันเอามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้มั้ย?

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับขายของออนไลน์

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลักจำง่ายๆ : ใครก็ตามที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อจดภาษีมูลค่าเพิ่มคุณมีหน้าที่หลักๆดังนี้

1.เรียกเก็บภาษีขายในอัตรา 7% จากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ
2.ออกใบกำกับภาษีขายให้กับลูกค้า
3.จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย พร้อมนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากร ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
4.จัดทำสต็อกสินค้า ณ วันที่ 31 มิถุนายน และ 30 ธันวาคม

สรุปภาพรวมของภาษีมูลค่าเพิ่ม

Note:  
1. ถ้าภาษีขาย > ภาษีซื้อ เราจะต้องนำส่งส่วนต่างให้สรรพากรเพิ่ม
2. ถ้าภาษีซื้อ > ภาษีขาย เราสามารถขอคืนส่วนต่างจากรมสรรพากรได้หรือ จะยกไปใช้ในเดือนถัดไปก็ได้


February 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ