views

ภาษีการรับมรดก

ภาษีการรับมรดกนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้ามรดกเสียชีวิต ผู้รับมรดกจากเจ้ามรดก ไม่ว่าจะได้รับมาในคราวเดียวหรือหลายคราว ซึ่งถ้ามรดกที่ได้รับมาหักด้วยภาระหนี้สินที่ตกทอดมาจากการรับมรดกเกิน 100 ล้านบาท ต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท

สำหรับใครที่คิดว่าถ้างั้นก็แค่แอบทยอยผ่องทรัพย์สินให้กับทายาทก่อนที่จะเสียชีวิตสิจะได้ไม่โดนภาษีมรดก ทาทงกรมสรรพากรก็ได้วางแผนป้องกันคนหนีภาษีมรดก โดยการออกกฏหมาย “ภาษีการรับให้” ออกมาพร้อมกันเลย

ภาษีการรับให้ จะจัดเก็บภาษี 5% จากมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับในส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท (และขยายเพดานเป็น 20 ล้านบาทสำหรับกรณีได้รับจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส)


November 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ