views

ภาษีป้ายเตรียมปรับขึ้นภาษี 5 เท่า

วันนี้เรามาดูกันว่าภาษีป้ายที่จะปรับใหม่ในอนาคตนี้ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง มารับชมกันเลยครับ

ภาษีป้ายที่คาดว่าจะปรับใหม่ดังนี้

(แบบที่ 1) อักษรไทยล้วน

เดิม 3 บาทต่อ 500 ตร.ซม. >> เป็น 10 บาทต่อ 500 ตร.ซม.

(แบบที่ 2) อักษรไทยปนอังกฤษหรือภาพ

เดิม 20 บาทต่อ 500 ตร.ซม. >> 100 บาทต่อ 500 ตร.ซม.

(แบบที่ 3) ไม่มีภาษาไทย หรือ มีภาษาไทยแต่อยู่ใต้ภาษาอังกฤษ

40 บาทต่อ 500 ตร.ซม. >>เป็น 200 บาทต่อ 500 ตร.ซม.

(แบบที่ 4) ภาพเคลื่อนที่

200 บาทต่อ 500 ตร.ซม.


February 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ