views

แจกแบบ ภ.ง.ด.50 แบบผูกสูตร

https://www.dropbox.com/t/gqZjoZ8U2sGP44ah

(สำรอง) http://bit.ly/3LjmbQf

ในการใช้งานไฟล์นี้ผมแนะนำให้เปิด PDF File ผ่านโปรแกรม Adobe reader DC (Version Free) ถึงจะใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาครับ

ไฟล์นี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณอธิฐ สุทธิปัญโญ

แบบ ภ.ง.ด.50 (ผูกสูตร) ไอเท็มที่จำเป็นสำหรับยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พอดีมีคนขอมาเยอะบอก Link เดิมโหลดไม่ได้แล้ว แอดมินจึงโพสแจกใหม่อีกรอบครับ

💾 www.iliketax.com/download/cit502565.pdf

(สำรอง) https://www.dropbox.com/t/E3sCygzfJItZos7B

จะเป็นไฟล์ PDF ที่มีการเขียน JAVA Script แนะนำให้ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat DC (Version free ก็สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วครับ ไม่จำเป็นต้องใช้แบบเสียเงิน) และไฟล์นี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณอธิฐ สุทธิปัญโญ ซึ่งเป็นผู้จัดทำครับ


August 23, 2023
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ