views

รายจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

สำหรับกิจการไหนที่เสียภาษีเยอะ ต้องการวางแผนภาษีเพื่อให้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลน้อยลง แอดมินแนะนำค่าใช้จ่ายอันนี้เลยครับ “สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล” บริษัทไหนมีสวัสดิการนี้พนักงานจะรักและทุ่มเททำงานให้กับบริษัทเป็นพิเศษเลยครับ 🙂

ข้อดีของสวัสดิการนี้คือ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไม่ถือเป็นเงินได้ของพนักงานที่ได้รับด้วย จึงไม่สร้างภาระทางภาษีให้กับพนักงาน


December 9, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ