views

รายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านบาท ควรจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

แอดมินได้รับคำถามใน Inbox สอบถามมาว่าตอนนี้เพิ่งเปิดบริษัทรายได้ยังไม่ถึง 1.8 ล้านบาท จึงยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตอนนี้มีลูกค้ารายหนึ่งต้องการซื้อสินค้าจากบริษัทแต่ลูกค้าอยากได้ใบกำกับภาษี บริษัทควรจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

กรณีรายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านบาทต่อปี ควรจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ให้เราพิจารณาว่าบริษัทมีความสามารถในการผลักภาระ VAT ไปให้ลูกค้าได้มากน้อยขนาดไหน

คำว่าผลักภาระ VAT ให้ลูกค้า หมายความว่าเดิมสินค้าราคา 100 บาท หลังจากจด VAT จึงเรียกเก็บ VAT เพิ่ม 7% เป็น 107 บาท และลูกค้าก็ยอมที่จะขายที่จะจ่ายเงิน 107 บาทในการซื้อสินค้าจากบริษัท

ส่วนใหญ่แล้วถ้าลูกค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว เราเก็บเงินค่าสินค้า 107 (100 + 7) ลูกค้าก็จะไม่ได้รู้สึกว่าสินค้าเราแพงขึ้น เพราะเค้าสามารถขอคืน 7 บาท ที่เป็นภาษีซื้อจากกรมสรรพากรได้

ดังนั้นถ้าเราสามารถผลักภาระ VAT ให้ลูกค้าได้ เราก็ควรจด VAT เพราะไม่ได้กระทบกับการขายสินค้า และในทางกลับกันเราสามารถขอคืนภาษีซื้อจากกรมสรรพากรได้อีกทำให้ต้นทุนเราลดลง

แต่ถ้าเราไม่สามารถผลักภาระ VAT ให้กับลูกค้าได้ เราจะต้องยอมลดราคาสินค้าลง เพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้าจากเราการจด VAT ก็จะทำให้กำไรของกิจการลดลงดังนั้นไม่ควรจด VAT จนกว่ารายได้จะถึง 1.8 ล้านบาทต่อปี

กรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี ให้เราลองอธิบายกับลูกค้าว่าเราสามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทให้กับลูกค้าได้ ซึ่งใบเสร็จรับเงินนี้สามารถนำมาเป็นหลักฐานใช้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้เหมือนใบกำกับภาษีทุกอย่าง (ผู้ประกอบการหลายท่านมักเข้าใจผิดว่าเฉพาะใบกำกับภาษีเท่านั้นถึงจะนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้)

November 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ