views

วิธีขึ้นทะเบียนรับเงินเยียวยาให้ลูกจ้างตามมาตรา 33

👉ถ้านายจ้างไม่ขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้าง ลูกจ้างจะไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา👈

ก่อนอื่นขอขอบคุณ คุณPilaiporn Forpiami ที่ช่วยศึกษาข้อมูลและส่งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนมาให้ครับ

เมื่อวานนี้หลังจากที่ประกันสังคมเปิดระบบให้เช็คสิทธิเยียวยา มีลูกจ้างหลายคนเข้าไปเช็คสิทธิแล้วไม่พบข้อมูล เนื่องจากลูกจ้างจะได้รับสิทธิก็ต่อเมื่อนายจ้างขึ้นทะเบียนให้เท่านั้น ดังนั้นถ้าท่านใดเช็คแล้วยังไม่ได้รับสิทธิจะต้องติดต่อนายจ้างให้ดำเนินการให้ครับ

สำหรับการขึ้นทะเบียนนายจ้างจะต้องมี Username & Password สำหรับทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ของประกันสังคมก่อนครับ

บัญชีเงินฝากของลูกจ้างจะต้องผูกกับระบบพร้อมเพย์

อยากให้นายจ้างเข้าไปขึ้นทะเบียนให้กับลูกจ้างทุกคนครับ เพราะเงินส่วนแม้จะจำนวนน้อย แต่ก็จำเป็นกับลูกจ้างมากครับ


November 5, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ