views

สรุปการใช้สิทธิภาษีซื้อของแต่ละชนิดเอกสาร

 • ใบกำกับภาษี
  นำไปเป็นภาษีซื้อภายใน 6 เดือน ถัดจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษี
 • ใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้
  ให้ใช้สิทธิ์ในเดือนที่ได้รับเอกสารใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ (ถ้าเดือนที่ได้รับห่างจากเดือนที่ระบุในเอกสารเยอะ เราจะต้องมีหลักฐานพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่เชื่อได้)
 • ใบเสร็จ ภ.พ. 36
  นำภาษีซื้อมาหักภาษีขายในเดือนที่มีการนำส่งภาษีเท่านั้น
 • ใบเสร็จจากกรมศุลกากร
  นำไปเป็นภาษีซื้อภายใน 6 เดือน ถัดจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษี

  สำหรับผู้ขาย จะต้องยื่นภาษีขายในเดือนที่ออกเอกสารเท่านั้น


February 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ