views

สรุปค่านายหน้าหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่% กันแน่

สรุปการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่านายหน้า)


February 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ