views

สรุปนำเข้าสินค้า (บัญชี+ภาษี)

📌สรุปนำเข้าสินค้า (บัญชี+ภาษี)

มีลูกเพจท่านหนึ่ง Inbox มาสอบถามเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ว่าจะต้องบันทึกบัญชีเมื่อไหร่ เงื่อนไขการค้าแต่ละประเภทคืออะไร และมีประเด็นภาษีอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวัง

แอดมินเลยไปยำ Slide ที่เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าที่เคยทำในอดีตมารวมกันอยู่โพสนี้ครับ


November 5, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ