views

สวัสดิการที่ไม่ถือเป็นเงินได้ของพนักงาน

อยากให้สวัสดิการพนักงาน หรืออยากวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ยังไม่แน่ใจว่าสวัสดิการไหน เมื่อพนักงานได้รับจะไม่ถือเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่มของพนักงาน (ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

วันนี้แอดมินรวบรวมมาให้เพื่อเป็นไอเดียเบื้องต้นครับ ?


5 พ.ย. 2564
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ