views

สวัสดิการอาหารพนักงาน

วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องสวัสดิการอาหารพนักงานกันเถอะว่า สวัสดิการอาหารพนักงานนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่?, สวัสดิการค่าอาหารรวมเป็นรายได้ของพนักงานมั้ยนะ ? และ ภาษีซื้อจากสวัสดิการอาหาร ขอคืนได้มั้ยนะ ผมได้ทำสรุปสำหรับ 3 คำถามนี้มาเรียบร้อยแล้วครับ


February 9, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ