views

อยากออกใบกำกับภาษีขาย แต่ลูกค้าไม่ให้ข้อมูล ทำอย่างไร

HIGHLIGHTS
เมื่อลูกค้าดันไม่ให้ข้อมูล วิธีแก้ไขกรณีลูกค้าไม่ให้ข้อมูลอยู่ 2 แบบคือ (1.) ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ (จะได้ไม่ต้องใส่ข้อมูลลูกค้า) โดยกิจการที่สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ เช่น กิจการที่เป็นขายสินค้าในลักษณะขายปลีก หรือ การให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก และ (2.) ออกใบกำกับภาษีเต็มรูป โดยผู้ประกอบการจะต้องมีการปิดประกาศ เช่นแปะป้าย ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์(กรณีขายของออนไลน์) เกี่ยวกับการให้ข้อมูลของผู้ซื้อเพื่อออกใบกำกับภาษี แต่ถ้าผู้ซื้อไม่ให้ก็ไม่เป็นไร ถือว่าทำเต็มความสามารถแล้วครับ

อยากจะเป็นคนดีของท่านสรรพากร แต่บางทีมันก็มีอุปสรรคซะเหลือเกิน  ทั้งๆที่ไม่อยากหนีภาษีเลยซักนิด ขายทุกครั้งอยากจะออกบิล แต่บางครั้งคุณลูกค้าก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ไม่อยากให้ข้อมูล

วันนี้เลยเสนอประเด็นการแก้ปัญหากับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่ไม่ให้ข้อมูลเพื่อออกใบกำกับภาษีครับ

1.ไม่ออกใบกำกับภาษี (ไม่มีข้อมูลก็เลยไม่ออกมันซะเลย)

  • ไม่จัดทำใบกำกับภาษี หรือจัดทำแล้วไม่ได้ส่งมอบให้ลูกค้า มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. เขียนชื่อลูกค้า “ลูกค้าเงินสด”

  • ออกใบกำกับภาษีโดยมีรายการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

3. ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

  • กิจการที่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ได้แก่กิจการที่เป็นการขายสินค้าในลักษณะขายปลีก หรือกิจการให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมากสามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ เช่น ร้านขายของชำ ร้านขายยา ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร

4. ไม่ต้องขาย

บางครั้งกฏหมาย ก็ไม่เอื้ออำนวยกับผู้ประกอบการที่ต้องการจะเสียภาษีให้ถูกต้อง ก็ได้แต่หวังว่าจะมีการแก้กฏหมายใหม่ในเร็ววัน


February 2, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ