views

เงินเข้าบัญชีแบบไหน โดนส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากร

ช่วงนี้มีผู้ประกอบการหลายท่าน Inbox เข้ามาหาแอดมินพร้อมกับส่งรายงานข้อมูลเงินเข้าบัญชี เพื่อสอบถามว่าจะโดนส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรหรือไม่❓

โพสนี้จะเป็นการยกตัวอย่างการพิจารณาว่ากรณีไหนบ้างเข้าเงื่อนไขธุรกรรมลักษณะเฉพาะ ซึ่งผู้ที่เข้าเงื่อนไขธุรกรรมลักษระเฉพาะสถาบันการเงินจะทำหน้าที่นำส่งข้อมูลทางการเงินของผู้ที่เข้าเงื่อนไขธุรกรรมลักษณะเฉพาะให้กับกรมสรรพากรเพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาในการตรวจสอบภาษีต่อไป


August 24, 2023
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ