views

เจ้าของบ้านไม่ให้หัก ณ ที่จ่าย + ไม่อยากมีข้อมูลรายได้ในระบบกรมสรรพากรด้วย 😂 ทำอย่างไรดี???

วันนี้แอดมินมีแนวทางมาช่วยแก้ปัญหาสำหรับผู้ประกอบการที่เจอปัญหาเจ้าของบ้านหรือเจ้าของตึกที่เราต้องการจะเช่าต้องการหนีภาษีแบบสุดซอย

ท่านใดมีไอเดียอื่นลองเสนอแนะนำเพิ่มมาได้นะครับ


November 5, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ