views

เช็ครายได้ตัวเองในระบบกรมสรรพากร (ง่ายมาก)

ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีทุกคน ในที่สุดกรมสรรพากรก็ยอมเปิดเผยข้อมูลรายได้ของบุคคลธรรมดาที่กรมสรรพากรมีข้อมูลอยู่

ข้อมูลรายได้สำคัญยังไง ถ้าผู้เสียภาษียื่นรายได้ในแบบนำส่งภาษีประจำปีน้อยกว่าที่กรมสรรพากรมีข้อมูลอยู่งานงอกนะสิ ดังนั้นก่อนยื่นภาษีควรเช็คข้อมูลรายได้ในระบบ Mytaxaccount ก่อน

*** หมายเหตุข้อมูลรายได้ จะแสดงจากข้อมูลที่มีผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายเท่านั้น (ตามที่แอดมินวิเคราะห์น่าจะมาเฉพาะรายการยื่นแบบผ่าน e-Filing เท่านั้นด้วย ยื่นแบบกระดาษจะไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลยังไม่ได้ Update ก็ไม่รู้) แต่บอกเลยข้อมูลแค่นี้ก็ดีเลิศมากแล้วครับ

นอกจากข้อมูลรายได้แล้วยังมีข้อมูลค่าลดหย่อนต่างๆ ที่กรมสรรพากรมีข้อมูลมาแสดงด้วย เป็นตัวช่วยให้ผู้เสียภาษียื่นแบบนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีได้ง่ายขึ้น

ถ้ามีข้อมูลรายได้ของฝั่งนิติบุคคลด้วยจะดีมากๆ เลย กราบบบท่านสรรพากรล่วงหน้าครับ


22 ม.ค. 2567
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ