views

แก้ปัญหา Rd prep ฟ้องว่าไฟล์ที่นำเข้ามีตัวอักษรพิเศษ

มีหลายท่านเจอปัญหา Import text file เข้าโปรแกรม Rd prep แล้วโปรแกรมแจ้งเตือนว่ามีข้อมูลที่มีอักษรพิเศษ ทำให้ไม่สามารถสร้างไฟล์ .rdx เพื่อใช้สำหรับยื่นภาษีในระบบ new e-Filing ได้

แอดมินไปงมหาวิธีแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ


November 5, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ