views

แจกไฟล์ Excel ช่วยสร้าง Text file

แจกไฟล์ Excel ช่วยสร้าง Text file สำหรับนำเข้าโปรแกรม RD Prep (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด. 1ก, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด. 3ก, ภ.ง.ด.53 และนายจ้างยื่นภาษีแทนพนักงาน)

เรียกว่าครบทุกประเภทแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายเลย นักบัญชีควรเซฟเก็บเอาไว้เลยครับ
https://www.iliketax.com/download/whtreprep.xlsb
(สำรอง dropbox) https://www.dropbox.com/t/YKAKxI8oSROi37yr


เครดิต: คุณอธิฐ สุทธิปัญโญเป็นผู้จัดทำขึ้นไฟล์ และส่งให้ผมช่วยเผยแพร่ครับ
หมายเหตุ : กรณีที่ไฟล์ใช้ไม่ได้ให้ Unlock file ก่อนโดนการกดคลิ้กขวาที่ Excel จากนั้นเลือก properties กดติ๊กถูกที่ช่อง Unlock ครับ


August 24, 2023
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ