views

แจก Excel ช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (พนักงานประจำ)

https://bit.ly/3CN3duR

www.iliketax.com/download/excelpnd91.xlsb (สำรอง)

สามารถโหลดลองไปใช้เพื่อวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เลยนะครับ ในการยื่นภาษีแอดมินแนะนำให้ทุกคนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ผ่านระบบ E-Filing กรมสรรพากรสะดวกที่สุดแล้วครับ

ไฟล์นี้จัดทำโดยนายอธิฐ สุทธิปัญโญ 🙂 แอดมินขอขอบพระคุณมากๆ ที่เสียสละเวลาจัดทำไฟล์ที่เป็นประโยชน์มาแบ่งปันให้กับทุกคน- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ