views

แบบยื่น 2563 ภ.ง.ด.90 และ 91 มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง

HIGHLIGHTS
แบบยื่น 2563 ภ.ง.ด.90 และ 91 มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง . ภ.ง.ด. 90 และ 91 จะปิดให้ยื่นประมาณปลายเดือนมีนาคมของทุกปี (แต่ปีภาษี 2563 ยื่นได้ถึง 8 เมษายน 64) ซึ่งหน้าตาของแบบฟอร์มเมื่อเปรียบเทียบกับแบบยื่น 2562 จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนั้นมาดูกันครับ

February 8, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ