views

ใบกำกับภาษีซื้อ ยื่นผิดหรือลืมยื่นทำอย่างไรดี

ปัญหาเกี่ยวกับใบกำกับภาษีซื้อที่มักเจอจะเป็นกรณีดังต่อไปนี้

1. ใส่ข้อมูลตัวเลขผิด (ตัวเลขไม่ตรงกับใบกำกับภาษีตัวจริง)

2. ยื่นใบกำกับภาษีซ้ำ ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากผู้ขายส่งใบกำกับภาษีตัวจริงมาให้ช้า จึงยื่นภาษีซื้อจากสำเนารูปถ่ายไปก่อน พอได้รับเอกสารใบกำกับภาษีตัวจริงมาก็ยื่นซ้ำอีกรอบหนึ่ง

3.เคลมภาษีซื้อ โดยใบกำกับภาษีซื้อดังกล่าวเป็นใบกำกับภาษีซื้อที่ห้ามขอคืน เช่น เป็นค่ารับรอง, ใบกำกับภาษีออกไม่ถูกต้องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เป็นต้น

4. ลืมยื่นใบกำกับภาษีซื้อ

วันนี้แอดมินจึงมาโพสวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากใบกำกับภาษีซื้อที่ยื่นผิดหรือลืมยื่น ว่ามีทางเลือกอะไรบ้างครับ


November 5, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ