views

ไฟล์แบบ + คำนวนค่าปรับ เงินเพิ่ม

📌 ไฟล์แบบ + คำนวนค่าปรับ เงินเพิ่ม

ภ.พ.30 : www.iliketax.com/download/pp30.pdf

ภ.พ.36 : www.iliketax.com/download/pp36.pdf

ภ.ง.ด.1 : www.iliketax.com/download/pnd1.pdf

ภ.ง.ด.3 : www.iliketax.com/download/pnd3.pdf

ภ.ง.ด.53 : www.iliketax.com/download/pnd53.pdf

ภ.ธ.40 : www.iliketax.com/download/pt40.pdf

ปล. แอดมินก็เกือบพลาดเหมือนกันนึกว่าจ่ายได้ถึงสิ้นเดือน ดีที่ไหวตัวทันตอน 3 ทุ่มกว่าของวันที่ 30


November 5, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ