views

ไม่มีรถของตัวเอง | ไม่ได้จดทะเบียนขนส่ง ถือเป็นธุรกิจขนส่ง ได้รับยกเว้น VAT หรือไม่

หลายคนอาจจะสงสัยว่า ไม่มีรถเป็นของตัวเอง/ไม่ได้จดทะเบียนขนส่ง ถือเป็นธุรกิจขนส่งที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่? วันนี้ผมได้ทำสรุปมาให้ทุกคนแล้วครับ


February 9, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ