views

Excel ช่วยสร้าง Text file สำหรับนำเข้า RD Payroll (นายจ้างยื่น ภ.ง.ด.91 แทนลูกจ้าง)

การใช้งานไม่ยาก
1️⃣ กรอกข้อมูลพนักงานทีละคนกด “บันทึกข้อมูล”
2️⃣ ข้อมูลพนักงานจะถูกจัดเก็บเข้า Tab “Data”
3️⃣ เมื่อกรอกพนักงานครบทุกคนไปที่ Tab “Data” กดปุ่ม “สร้าง Text file”

https://bit.ly/3JaiBDS

ไฟล์นี้จัดทำโดยคุณนายอธิฐ สุทธิปัญโญ 🙂แอดมินขอบคุณมากๆ ที่ช่วยจัดทำไฟล์ที่มีประโยชน์กับนักบัญชีและผู้ประกอบการช่วยให้ยื่นภาษีง่ายขึ้นเยอะเลยครับ- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ